Finalizacja połączenia PromStahl z Promlift i Modulo Parking

Finalizacja połączenia PromStahl z Promlift i Modulo Parking

Nastąpiła finalizacja połączenia spółek wchodzących w skład Grupy Przemysłowej PJP Makrum S.A. Spółki Modulo Parking Sp. z o.o. oraz Promlift Sp. z o.o. zostały połączone z PromStahl Polska Sp . z o.o. Połączenie to ma usprawnić funkcjonowanie organizacyjne spółek i...
O trendach, synergii i wzrostach w PJP Makrum

O trendach, synergii i wzrostach w PJP Makrum

Tradycja Grupy Przemysłowej PJP Makrum sięga XIX wieku. Dziś to jedna z najciekawszych spółek przemysłowych w Polsce, charakteryzująca się z jednej strony dywersyfikacją działalności, a z drugiej spójną koncepcją i nieustanną synergią. Historyczny „core” całej Grupy...