Systemy przeładunkowe są głównym produktem eksportowym Grupy Przemysłowej PJP Makrum. Sprzedaż na czołowe rynki zagraniczne odbywa się ze spółek PromStahl Gmbh z siedzibą w Niemczech oraz PromStahl Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Pozostałe zaś kierunki eksportu to przestrzeń, którą zajmuje się wyspecjalizowany dział eksportu spółki.

Dział eksportu PJP Makrum S.A. oferuje swoje produkty pod marką Promstahl w ponad 50 krajach na wszystkich kontynentach. W Europie systemy przeładunkowe Promstahl należą do grupy najchętniej wybieranych przez klientów specjalistycznych rozwiązań techniki przeładunku. Plasuje to producenta PJP Makrum w europejskiej czołówce producentów systemów przeładunkowych.

Systemy przeładunkowe są czołowym produktem eksportowym Grupy Przemysłowej PJP Makrum, a marka Promstahl od lat jest uznanym i rozpoznawalnym producentem przeładunków na wielu rynkach zagranicznych. Naszym kapitałem jest zaufanie jakim darzą nas nasi klienci – mówi Piotr Szczeblewski, prezes zarządu PJP Makrum, grupy spółek przemysłowych do których należy Promstahl.

Wpływ wydarzeń z ostatniego roku sprawił, że zapotrzebowanie na tego typu urządzenia znacząco wrosło. Pandemia w wielu obszarach wymusiła zmiany w zrachowaniach konsumentów, powodując niespotykany dotąd wzrost wolumenu zakupów online. Silny rozwój sektora e-commerce oraz wielu obszarów sektora logistycznego, w tym rynku powierzchni magazynowych, spowodował w konsekwencji wzrost zapotrzebowania na solidne systemy przeładunkowe.

Oczekuje się, że te czynniki spowodują dalszy wzrost rynku systemów przeładunkowych w kolejnych latach. Trend zakupów online będzie rósł wraz ze wzrostem integracji Internetu w krajach wschodzących. Wzrasta także dochód rozporządzalny i standard życia konsumentów. W związku z tym rozwój sektora e-commerce nadal będzie pobudzał i ostatecznie napędzał wzrost sektora przeładunków na wielu zagranicznych rynkach. Dodatkowo w wielu opracowaniach branżowych, specjaliści wskazują, że wykorzystanie ramp przeładunkowych wzrośnie z powodu rozwoju handlu morskiego i działalności portowej w Europie.

Opisana sytuacja sprawia, że nastroje na obsługiwanych przez dział eksportu PJP Makrum rynkach są pozytywne i po nieco słabszym 2020 roku, sprzedaż przeładunków w 2021 powróciła na ścieżkę szybkiego, kilkudziesięcioprocentowego wzrostu (R/R). Główne kierunki naszej sprzedaży w 2021 roku to Węgry, Czechy, Rumunia, Włochy, Szwecja. Do odległych ale perspektywicznych rynków na których dział eksportu odnotował już sprzedaż należą zaś Egipt, Izrael, Australia, Kanada, Malezja.

Dzień dywidendy w PJP Makrum
Serwis wózków widłowych i części zamienne w ofercie Promlift