Tradycja Grupy Przemysłowej PJP Makrum sięga XIX wieku. Dziś to jedna z najciekawszych spółek przemysłowych w Polsce, charakteryzująca się z jednej strony dywersyfikacją działalności, a z drugiej spójną koncepcją i nieustanną synergią.

Historyczny „core” całej Grupy stanowi marka MAKRUM. Wiodącymi produktami są maszyny krusząco-mielące. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych każda gmina w Polsce posiadała maszyny z portfolio MAKRUM. Były to między innymi kruszarki, młyny czy suszarnie. Wiele z tych maszyn pracuje do dziś, a MAKRUM cały czas wprowadza do oferty nowe produkty, jak Granulator Destruktu Asfaltowego GDA czy  kruszarka szczękowa HJ.

– Kruszarka HJ, jeśli chodzi o parametry takie jak wydajność czy zużycie energii, znajduje się w światowej czołówce – mówi prezes PJP Makrum Piotr Szczeblewski. – Urządzenia MAKRUM zajmują często serce zakładów produkcyjnych. Do KGHM dostarczyliśmy blisko 300 różnych maszyn,  w tym 110 młynów. Dziś oprócz produkcji maszyn oferujemy klientom naszą wiedzę, silny dział projektowy, ale również serwis i części zamienne. MAKRUM to obecnie 3-4% przychodów całej Grupy, której struktura od kilku lat systematycznie się powiększa – dodaje.

Synergia

O synergii w Grupie możemy mówić w dwóch przestrzeniach. Pierwsza obejmuje Grupę Przemysłową, która wykorzystuje to samo zaplecze produkcyjne w Koronowie, gdzie powstają zarówno systemy przeładunkowe PROMStahl, jak i platformy parkingowe MODULO, a od niedawna na terenie zakładu znajduje się również magazyn najmłodszej spółki w Grupie – Promlift.

Drugi rodzaj synergii występuje w obszarze całej Grupy Kapitałowej Immobile, której częścią jest PJP Makrum. Najlepszym przykładem jest dostarczanie produktów z oferty PJP Makrum innym spółkom GKI. Platformy parkingowe MODULO znalazły się m.in. na osiedlu Platanowy Park budowanym przez CDI Konsultanci Budowlani oraz w hotelu Focus w Sopocie.

Przyrost powierzchni magazynowych

W ostatnim roku zakład produkcyjny w Koronowie, dzięki rozbudowie, podwoił swoje możliwości produkcyjne. Nowa infrastruktura okazała się koniecznością ze względu na rosnące zapotrzebowania na produkty PROMStahlu czy MODULO.

Dynamiczny rozwój rynku magazynowego w Polsce potwierdza, że nasz kierunek jest właściwy – mówi Piotr Szczeblewski. – Polska znajduje się w trójce krajów z największym przyrostem powierzchni magazynowych w Europie w roku 2020, a w czołówce plasują się Niemcy i Wielka Brytania, czyli nasze główne kierunki eksportowe. Z branżą magazynową najbardziej związany jest w strukturze PJP Makrum PROMStahl. W Niemczech od wielu lat działa spółka PROMStahl GmbH sprzedająca doki dla krajów niemieckojęzycznych. W Wielkiej Brytanii natomiast, w ubiegłym roku powstała spółka PROMStahl Ltd, która oferuje nasze produkty bezpośrednio do klientów końcowych, co pozwoli nam jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła na tym rynku. Do tej pory sprzedawaliśmy tylko przez sieci dealerskie.

PJP Makrum oferuje niemalże kompleksowe wyposażenie magazynu: systemy przeładunkowe (w tym uszczelnienia, bramy, akcesoria), wózki widłowe czy regały.

Kierunek rozwoju

Najbardziej innowacyjny produkt oferowany w Grupie PJP Makrum dla budownictwa mieszkaniowego czy instytucji publicznych to niewątpliwie systemy parkingowe MODULO, notujące obecnie 5. rok sprzedaży. To, co jeszcze niedawno było nowością, dziś – ze względu na problemy z miejscami parkingowymi – staje się koniecznością. MODULO jest również bardziej ekonomicznym wyborem wszędzie tam, gdzie inwestor musi zabezpieczyć odpowiednią ilości miejsc parkingowych.

– Obecnie 85% naszej sprzedaży odbywa się w Polsce, ale eksport jest dla nas ważnym kierunkiem rozwoju. Najlepszym tego potwierdzeniem jest fakt, że platformy MODULO dostarczamy z coraz większym powodzeniem do Niemiec, skąd przez wiele lat sprowadzane były platformy parkingowe dla rynku polskiego – mówi Piotr Szczeblewski.

W Grupie PJP Makrum działa również Projprzem Budownictwo – spółka realizująca projekty z zakresu budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłowego, w tym ważne z perspektywy naszej strategii magazyny i centra logistyczne. Najmłodszą spółką w Grupie z opisanego obszaru jest natomiast Promlift – producent i dystrybutor wózków widłowych, sprzętu i wyposażenia magazynu.

Trend w opisanych obszarach potwierdza systematyczny i konsekwentny rozwój naszej Grupy w kierunku logistyki i transportu bliskiego.

W obszarze systemów przeładunkowych w pierwszych 8 tygodniach 2021 roku zanotowaliśmy wzrost zamówień o 40% w stosunku do roku ubiegłego – mówi Piotr Szczeblewski. – Zakładam, całkiem ostrożnie, że może to poprawić wyniki segmentu przeładunków na koniec roku 2021 prawdopodobnie aż o 10%.

Rekordowe wyniki w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym – PJP Makrum publikuje sprawozdanie za rok 2020
PJP Makrum – rozmowa z Piotrem Szczeblewskim – vodcast Grupy Kapitałowej IMMOBILE