Nastąpiła finalizacja połączenia spółek wchodzących w skład Grupy Przemysłowej PJP Makrum S.A. Spółki Modulo Parking Sp. z o.o. oraz Promlift Sp. z o.o. zostały połączone z PromStahl Polska Sp . z o.o. Połączenie to ma usprawnić funkcjonowanie organizacyjne spółek i uprościć zarządzanie usługami wspólnymi, bez wpływu na działania operacyjne poszczególnych marek.

Zgodnie z planem połączenia z dnia 26.04.2021 r., uzgodnionym pomiędzy spółkami Promstahl, Promlift oraz Modulo, z początkiem sierpnia zamknięto proces ich połączenia. Nastąpiło ono poprzez przeniesienie całości majątków spółek przejmowanych, czyli Promlift i Modulo na spółkę przejmującą, czyli Promstahl.

Opisywany proces uprościł strukturę organizacyjną Grupy PJP Makrum i stworzył jedną, silną organizację handlową – PromSthal, który skupi następujęce linie produktowe: systemy przeładunkowe, systemy parkingowe, wyposażenie magazynów oraz nowe linie, które w przyszłości mogą dołączyć do organizacji, np. poprzez procesy akwizycji. Połączenie w żaden sposób nie ograniczy potencjału produktów marek Modulo i Promlift – przeciwnie, skorzystają one na potencjale i doświadczeniu spółki Promstahl.

Ten model funkcjonowania wprowadzony zostanie także w pozostałych spółkach Grupy, działających za granicą – PromStahl Gmbh z siedzibą w Niemczech oraz PromStahl Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Pozwoli to na szybszą ekspansję systemów parkingowych Modulo oraz produktów Promlift, wzorem głównego dotychczas produktu eksportowego Grupy – systemów przeładunkowych.

Ponadto za cel przyświecający zmianie obrano centralizację wybranych procesów na poziomie PJP Makrum S.A., np. procesów zakupów dla całej Grupy Przemysłowej, w tym utworzenie magazynu centralnego oraz optymalizację zasad zarządzania z poziomu poszczególnych spółek, jak i całej Grupy. Do spodziewanych efektów połączenia zaliczamy m.in.:

  • wzrost znaczenia organizacji handlowej po scaleniu;
  • wykorzystanie istniejących kanałów sprzedażowych na rzecz wszystkich istniejących i nowych produktów;
  • synergie po stronie rozliczeń i ewentualnych procesów kredytowych/ gwarancji;
  • wykorzystanie wspólnej polityki realizacyjnej i serwisowej dla wszystkich produktów;
  • optymalizację zarządzania produkcją wielu asortymentów w ramach jednej organizacji;
  • optymalizację zatrudnienia oraz
  • spójność działań marketingowych dla wszystkich kierunków produkcyjnych i jednolity wizerunek.
Działalność Promstahl Ltd na rynku brytyjskim
Lipcowy newsletter spółki PJP MAKRUM