Grupa Przemysłowa PJP Makrum S.A. po raz pierwszy postanowiła ujawnić szacunkowe dane ze sprzedaży w I półroczu 2022 roku, jeszcze przed publikacją raportu okresowego. Spółka poinformowała o podjęciu uchwały w tej sprawie w raporcie bieżącym, w którym przekazała najświeższe dane finansowe. Zgodnie z nimi,przychody Grupy w I półroczu wzrosły do 262,34 mln zł (+113% r/r).
 
 
Grupa PJP Makrum wyróżnia w swojej działalności dwa segmenty operacyjne: budownictwo przemysłowe oraz produkcję przemysłową w następujących liniach produktowych: systemy przeładunkowe, automatyczne parkingi, wyposażenie magazynów oraz maszyny krusząco-mielące. 
 
Zgodnie z opublikowanymi szacunkowymi danymi, sprzedaż w obu segmentach wzrosła w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku. Przychody od klientów zewnętrznych w segmencie produkcji przemysłowej wzrosły do 126,89 mln zł (+56%), zaś w budownictwie przemysłowym wzrosły do sumy 135,45 mln (+226% w stosunku do analogicznego okresu minionego roku). 
 
“Zdecydowaliśmy o publikacji szacunkowych wyników, aby ułatwić ocenę spółki przez rynek kapitałowy. Zaprezentowane dane to kolejna przesłanka, aby przewidywać, że bieżący rok może być rekordowym dla Grupy PJP Makrum pod względem sprzedaży” – powiedział Piotr Szczeblewski, prezes zarządu PJP Makrum S.A. 
 
Opublikowane dane zostały przygotowane na podstawie danych spółki z systemów rachunkowych, danych zarządczych oraz szacunków rozliczenia przychodów z tytułu umów (przychody z kontraktów rozliczanych w miarę upływu czasu w segmencie budownictwa i częściowo w przemyśle). Dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w wyniku dalszych prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.
 
Duże wzrosty we wszystkich segmentach i liniach produktowych PJP Makrum w I półroczu
PROMStahl zaopatrzył bułgarski oddział DHL w najnowsze rozwiązania techniki przeładunku