Na przełomie roku, sektor systemów przeładunkowych Grupy PJP Makrum nie zwalnia. Prezentujemy nową realizację z okolic Wrocławia.

Dla klienta zlokalizowanego w okolicach Wrocławia, specjaliści spółki PROMStahl zrealizowali inwestycję polegającą na wyposażeniu w kurtyny PMK, odboje PBGP 140 01 oraz 1 pomost PECO R z odbojami PEHD.

Tak cieszymy się z kolejnego zrealizowanego projektu:

Produkcja, dystrybucja i serwis systemów przeładunkowych realizowane są w spółce PJP MAKRUM S.A. oraz spółkach zależnych PROMStahl Polska sp. z o. o. i PROMStahl GmbH, a od niedawna również w kolejnej spółce z rodziny PROMStahl. W dniu 4 marca 2020 r. została powołana i zarejestrowana nowa spółka zależna PROMSTAHL Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Spółka została utworzona z myślą o intensyfikacji sprzedaży w segmencie systemów przeładunkowych bezpośrednio na rynku Wielkiej Brytanii i ościennych, co powiązane jest z reorganizacją modelu sprzedaży i zwiększeniem działań proaktywnych w kraju oraz za zagranicą, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na produkty segmentu. Ich dystrybucja realizowana jest poprzez sieć agentów i dystrybutorów obejmującą zasięgiem ponad 40 krajów.

Platformy na aż dwanaście samochodów - Modulo LSM
Grudniowy newsletter spółki PJP MAKRUM