Dzień dywidendy w PJP Makrum

Dzień dywidendy w PJP Makrum

Dziś dzień dywidendy w PJP Makrum. Spółka podzieli się z akcjonariuszami zyskiem w kwocie łącznej 2.034.123,44 zł, tj. 0,34 złotych na jedną akcję. Wypłata nastąpić ma 12 października bieżącego roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać wypłaty...