Finalizacja połączenia PromStahl z Promlift i Modulo Parking

Finalizacja połączenia PromStahl z Promlift i Modulo Parking

Nastąpiła finalizacja połączenia spółek wchodzących w skład Grupy Przemysłowej PJP Makrum S.A. Spółki Modulo Parking Sp. z o.o. oraz Promlift Sp. z o.o. zostały połączone z PromStahl Polska Sp . z o.o. Połączenie to ma usprawnić funkcjonowanie organizacyjne spółek i...
Lipcowy newsletter spółki PJP MAKRUM

Lipcowy newsletter spółki PJP MAKRUM

Kontynuujemy tworzenie newslettera Grupy PJP MAKRUM S.A. – comiesięcznych publikacji, informujących o najważniejszych wydarzeniach z życia spółki. Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy, chcąc budować nową, otwartą politykę informacyjną...