Kontynuujemy tworzenie newslettera Grupy PJP MAKRUM S.A. – comiesięcznych publikacji, informujących o najważniejszych wydarzeniach z życia spółki. Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy, chcąc budować nową, otwartą politykę informacyjną spółki oraz informować naszych obecnych i przyszłych akcjonariuszy o najważniejszych wydarzeniach z życia PJP MAKRUM S.A. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, a jeśli mają Państwo pytania dotyczące funkcjonowania PJP MAKRUM S.A., zachęcamy do kontaktu.

W lipcu mimo wakacji i okresu urlopowego, nasze spółki nie zwalniają. Informujemy o tym co działo się w nich w minionym miesiącu.

Finalizacja połączenia PromStahl z Promlift i Modulo Parking
PJP Makrum publikuje Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021