Dzień dywidendy w PJP Makrum

Dzień dywidendy w PJP Makrum

Dziś dzień dywidendy w PJP Makrum. Spółka podzieli się z akcjonariuszami zyskiem w kwocie łącznej 2.034.123,44 zł, tj. 0,34 złotych na jedną akcję. Wypłata nastąpić ma 12 października bieżącego roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać wypłaty...
Sierpniowy newsletter spółki PJP MAKRUM

Sierpniowy newsletter spółki PJP MAKRUM

Kontynuujemy tworzenie newslettera Grupy PJP MAKRUM S.A. – comiesięcznych publikacji, informujących o najważniejszych wydarzeniach z życia spółki. Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy, chcąc budować nową, otwartą politykę informacyjną...
Finalizacja połączenia PromStahl z Promlift i Modulo Parking

Finalizacja połączenia PromStahl z Promlift i Modulo Parking

Nastąpiła finalizacja połączenia spółek wchodzących w skład Grupy Przemysłowej PJP Makrum S.A. Spółki Modulo Parking Sp. z o.o. oraz Promlift Sp. z o.o. zostały połączone z PromStahl Polska Sp . z o.o. Połączenie to ma usprawnić funkcjonowanie organizacyjne spółek i...