Lipcowy newsletter spółki PJP MAKRUM

Lipcowy newsletter spółki PJP MAKRUM

Kontynuujemy tworzenie newslettera Grupy PJP MAKRUM S.A. – comiesięcznych publikacji, informujących o najważniejszych wydarzeniach z życia spółki. Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy, chcąc budować nową, otwartą politykę informacyjną...
Lipcowy newsletter spółki PJP MAKRUM

Czerwcowy newsletter spółki PJP MAKRUM

Kontynuujemy tworzenie newslettera Grupy PJP MAKRUM S.A. – comiesięcznych publikacji, informujących o najważniejszych wydarzeniach z życia spółki. Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy, chcąc budować nową, otwartą politykę informacyjną...
Kolejna wypłata dywidendy w PJP Makrum

Kolejna wypłata dywidendy w PJP Makrum

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PJP MAKRUM S.A., które zebrało się 28 czerwca 2021 roku, podjęło szereg uchwał, a wśród nich uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie łącznej 2.034.123,44 zł, tj. 0,34 złotych na jedną akcję. Wypłata nastąpić ma 12 października bieżącego...