PJP MAKRUM S.A., zrzeszająca spółki z sektora przemysłowego, dokonała publikacji sprawozdania finansowego za rok 2020. Nietypowe wydarzenia minionego roku nie przeszkodziły Grupie w rozwoju, efektem czego jest uzyskanie ponad 25% wzrostu przychodów oraz rekordowych zysków.

Przychody PJP Makrum w 2020 roku wyniosły 341,9 mln zł, versus 272 mln w roku poprzednim. Zysk operacyjny wyniósł 21,9 mln i był wyższy o 174,5% w stosunku do 2019 r. Zysk netto na poziomie 14,9 mln wzrósł o 167,7%. EBITDA ukształtowała się na poziomie 26,6 mln, co oznacza wzrost o 121,4%.

„Pomimo zaskakującej i nieznanej nam wcześniej sytuacji, dzięki zaangażowaniu pracowników, zachowaniu dyscypliny oraz zrozumieniu klientów i partnerów, udowodniliśmy, że nasza organizacja nawet w tak złożonych realiach potrafi wykorzystać, a nawet rozwinąć swój potencjał” – komentuje wyniki prezes PJP Makrum, Piotr Szczeblewski.

Największą dynamiką wzrostu w całej Grupie pochwalić się może budownictwo przemysłowe. Przychody tego segmentu wzrosły o 94,% (do 183,5 tys. zł.), zaś zysk brutto o 286,9% (do 29,2 tys.). Rozwojowi tej działalności sprzyja rozkwit inwestycji realizowanych w Polsce w zakresie rozbudowy potencjału produkcyjnego, hal, biurowców,  rynku magazynowego, jak również dynamiczny rozwój inwestycji deweloperskich na terenie całego kraju.

„Wyważona polityka pozyskiwania zamówień na rynku budowlanym przez Projprzem Budownictwo Sp. z o. o.; przyniosła rekordowe rezultaty, zarówno na poziomie przychodów, jak i rentowności realizowanych zadań” – mówi prezes.

Stabilny przychodowo segment systemów przeładunkowy nie wzrósł rok do roku. Przychody nieznacznie spadły (-12%), do poziomu 130,9 tys. zł. Sytuacja minionego roku spowodowała delikatne spowolnienie lub przesuwanie dostaw i montaży. Produkt ten kierowany jest głównie na rynki eksportowe. W 2020 r. sprzedaż zagraniczna stanowiła 84% sprzedaży w tym segmencie.

„W ostatnich latach największy przyrost powierzchni magazynowych w Europie obserwujemy w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce. Na wszystkich tych rynkach brandy Grupy PJP Makrum posiadają już ugruntowaną pozycję. Dynamiczna ekspansja w segmencie systemów przeładunkowych właśnie w Wielkiej Brytanii, zaowocowała zmianą charakteru naszej aktywności – ze współpracy z dealerami na powołanie w czerwcu 2020 roku nowej spółki – PROMStahl Ltd, odpowiadającej za działania na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii” – informuje Szczeblewski.

To nie jedyny nowy podmiot o jaki wzbogaciła się Grupa w minionym roku.

„Poszerzenie dotychczasowego pola działania o ofertę dystrybucji i serwisu wózków widłowych, platformowych i wyposażenia magazynów, poprzez zakup 100% udziałów w DPS Serwis Sp. z o.o. i przekształcenie w spółkę PROMLift Sp. z o.o., pozwoliło nam zaproponować branży magazynowej maksymalnie kompleksową ofertę” – mówi prezes o akwizycji.

PJP Makrum rozwija także produkcję automatycznych parkingów. W 2020 r. ich sprzedaż przyniosła 16,8 mln zł.

Piotr Szczeblewski: „Umocnienie pozycji Grupy w krajowym rynku systemów parkingowych oraz ekspansja na rynki światowe sprawiły, że produkty Modulo działają już w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Austrii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach, Rumunii i Australii.”

Selektywne podejście do pozyskiwania zamówień dotyczących rdzennych produktów MAKRUM (urządzeń krusząco – mielących) oraz koncentracja akwizycji na projektach, pozwalających na uzyskiwanie stabilnych rentowności, przełożyła się na satysfakcjonujący poziom zyskowności.

Zarząd Grupy PJP MAKRUM S.A. stawia sobie ambitne cele na przyszłość i chce dynamicznie się rozwijać poprzez rozszerzanie wewnętrznej struktury, jak i kolejne akwizycje.

„Niebawem otwieramy kolejny oddział spółki Projprzem Budownictwo w Warszawie, co pozwoli nam na kontynuację rozwoju w zakresie budownictwa przemysłowego. Kończymy także modernizację zakładu produkcyjnego, co znaczne zwiększy moce produkcyjne w zakresie parkingów i przeładunków. Kontynuujemy również zamierzenia związane z akwizycją. W kręgu naszych zainteresowań są istniejące podmioty, ale również rodzaje produktów i usług, które pozwolą na zwiększenie przestrzeni, w której chcemy prowadzić działania operacyjne” – podsumowuje plany spółki Piotr Szczeblewski.

Tanio czy drogo? Wyniki 2020 PJP Makrum - cotygodniowy videocast Grupy Kapitałowej IMMOBILE
O trendach, synergii i wzrostach w PJP Makrum