Grupa Przemysłowa PROJPRZEM MAKRUM rozszerza ofertę swoich produktów i usług poprzez kolejną akwizycję. Do portfolio Grupy dołączyła spółka PROMLift działająca w obszarze logistyki magazynowej.

W lutym 2020 r. zarząd PROJPRZEM MAKRUM nabył udziały w funkcjonującej od kilku lat w branży magazynowej spółce DPS Serwis Sp. z o.o., specjalizującej się w serwisowaniu oraz naprawach i remontach wózków widłowych, przygotowaniu wózków pod dozór w UDT, sprzedaży części zamiennych, opon, wideł i innego osprzętu do wózków widłowych, sprzedaży wózków widłowych oraz ich wynajmie krótko oraz długoterminowym.

Spółka po znalezieniu się w strukturach Grupy, rozpoczęła prowadzenie działalności pod nazwą PromLift. Jej oferta związana z logistyką magazynową stanowi uzupełnienie i rozwinięcie istniejącej oferty Grupy Przemysłowej PROJPRZEM MAKRUM S.A. Razem ze spółką Projprzem Budownictwo specjalizującą się w budownictwie przemysłowym i magazynowym oraz PROMStahl wyposażającą magazyny w kompleksowe systemy przeładunkowe, nowy podmiot zapewni jeszcze lepszą, rozbudowaną i bardziej kompleksową ofertę uzupełniających się produktów i usług w obrębie branży magazynowej.

Szczegółowa informacja na temat dostępnych produktów i usług oraz form finansowania (sprzedaż/najem długoterminowy/ oferta leasingowa) znajduje się na stronie internetowej.

Grupa PROJPRZEM MAKRUM S.A. nie wyklucza dalszych akwizycji podmiotów przemysłowych działających w segmentach komplementarnych do aktualnej działalności Spółki jaki i rozszerzających zakres oferowanego asortymentu produktów i usług. Wejście  w skład Grupy Kapitałowej PROJPRZEM MAKRUM gwarantuje nowe możliwości rozwoju w każdym z obszarów działalności.

Realizacja parkingów automatycznych Modulo w Bydgoszczy
Więcej o Granulatorze Destruktu Asfaltowego