Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom modernizacji infrastruktury drogowej i normom ekologiczny, konstruktorzy Projprzem MAKRUM S.A. stworzyli jedyny polski Granulator Destruktu Asfaltowego GDA.  Mamy do zaprezentowania unikalną, nowoczesną, proekologiczną maszynę do frezowiny asfaltowej.  Granulator destruktu asfaltowego charakteryzuje się wysoką wydajnością i niską energochłonnością. Nowoczesna technologia i wykorzystanie wyselekcjonowanych, specjalnie zaprojektowanych podzespołów, sprawia, że granulator do mieszanek bitumicznych może pracować w każdej temperaturze i warunkach pogodowych. Operator maszyny dzięki nowoczesnemu panelowi ma pełną kontrolę nad produktem końcowym – granulatem destruktu asfaltowego. 

Granulator Destruktu Asfaltowego MAKRUM to innowacyjny produkt, który pomaga branży budownictwa drogowego nie tylko unowocześnić i usprawnić proces budowy dróg i nawierzchni, ale również zadbać o środowisko, w którym żyjemy. Ten proekologiczny zamysł konstruktorów pozwala na ponowne użycie materiału wykorzystywanego do budowy infrastruktury drogowej. Czyni to Granulator Destruktu Asfaltowego urządzeniem wpisującym się we współczesne tendencje ekologicznych rozwiązań w różnych dziedzinach naszego życia. Biorąc pod uwagę trendy w branży budownictwa, wyraźnie można przewidzieć regularny wzrost udziału granulatu w procesie produkcji.” – komentuje Kierownik Działu Technicznego, Jacek Korzeniowski.
Urządzenie zostało zaprojektowane według najnowszych trendów materiałowych, zapewniając maksymalnie długie cykle używania części eksploatacyjnych. Granulator do destruktu asfaltowego posiada możliwość pełnej regulacji szczelin i nastaw walców, co sprawia, że uzyskiwany destrukt asfaltowy zawsze posiada pożądaną wielkość.
 

 

W 2017 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie dotyczące gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa, na którego mocy GDDKiA otrzymała możliwość przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego zbędnych materiałów, np. pochodzącego z remontów dróg destruktu asfaltowego. Prawodawstwo w tym zakresie i trendy rynkowe od dawna monitorowane były przez specjalistów spółki PROJPRZEM MAKRUM, poszukujących sposobów na odświeżenie oferty marki MAKRUM – producenta maszyn krusząco-mielących z ponad 150-doświadczeniem. W ten sposób powstał GDA – Granulator destruktu Asfaltowego, który stanowi pełnowartościowy budulec stosowany w sektorze budowy i modernizacji infrastruktury drogowej. Szybko rozwijająca się technologia produkcji mieszanek bitumicznych, powoduje, że mieszanki z zawartością destruktu asfaltowego są szeroko stosowane na świecie. Trend ten wspierają europejskie dyrektywy dot. wykorzystania odpadów przemysłowych oraz prawodawstwo niektórych krajów (np. Wielkiej Brytanii, gdzie wprowadzono opodatkowanie składowania odpadów).

 

PROMLift – nowa spółka w portfolio PROJPRZEM MAKRUM
Relacja z czatu inwestorskiego PROJPRZEM MAKRUM