Sektor budownictwa przemysłowego Grupy PJP Makrum konsekwentnie realizuje cele przychodowe na bieżący rok. O największych kontraktach spółki Projprzem Budownictwo informujemy zgodnie z obowiązkiem spółki notowanej na GPW raportami bieżącymi. Ponadto spółka otwartych ma wiele innych projektów realizowanych przez swoje trzy oddziały na terenie Polski.

Projprzem Budownictwo to generalny wykonawca inwestycji w segmentach m.in. budownictwa przemysłowego i magazynowego, handlu i usług oraz ochrony środowiska. Wśród wyspecjalizowanych obiektów realizowanych przez spółkę najczęściej znajdują się hale magazynowe, ale nie tylko. Często są to ciekawe obiekty przemysłowe różnego przeznaczenia. Do takich zaliczyć należy np. realizowane dla firmy Brigestone wiaty.

Wiaty będą pełnić rolę miejsca przeznaczonego do czasowego składowania odpadów produkcyjnych. Całość funkcji zlokalizowana na kondygnacji przyziemia i obejmuje wydzielone boksy dedykowane dla poszczególnych rodzajów odpadów. Odpady przechowywane będą w zależności od boksu luzem lub w kontenerach. Obiekt o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej podzielono na 16 boksów. Długość wiaty to prawie 134 metry, a powierzchnia zabudowy to ponad 970 m2. W ramach niniejszego przedsięwzięcia wykonano również bramy oraz następujące instalacje: instalacja wodociągowa hydrantowa; instalacja kanalizacji deszczowej; instalacja elektryczna.

Kolejna, najnowsza realizacja dla Bridgestone, jest już nieco bardziej ‘typowa’. Przedmiotem rozpoczętych niedawno prac jest zaprojektowanie i budowa hali HSU wraz z infrastrukturą zewnętrzną. Hala w konstrukcji żelbetowo-stalowej posiadać będzie ściany zewnętrzne z płyt warstwowych w układzie poziomym, a budynek pełnić będzie funkcję produkcyjną – wykonywane w nim będą pomiary techniczne produkowanego asortymentu – opon samochodowych. Powierzchnia zabudowy hali to 958 m2. W zakresie prac wykonanych przez naszą spółkę znajdują się roboty ziemne, fundamentowe, żelbetowe, murowe, wykończeniowe, instalacje sanitarne i elektryczne oraz zagospodarowanie terenu.

Bridgestone jest liderem w tworzeniu unikalnych i wysokowydajnych opon do wielu rodzajów samochodów. W Poznaniu firma obecna jest już od ponad 20 lat i dysponuje jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w europejskiej części japońskiego koncernu Bridgestone Corporation. Do 2022 roku w planach jest rozbudowa fabryki oraz zwiększenie ilości produkowanych opon do 40 tysięcy.

Współpraca Projprzem Budownictwo z Bridgestone zaczęła się od znaczącego, wartego 38 mln zł, kontraktu przy budowie hali wulkanizacji i magazynu opon surowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacyjną i drogową w Poznaniu. Cieszy nas zaufanie którym obdarza nas firma, wracając do współpracy przy kolejnych projektach związanych ze swoją rozbudową.

Parkingi MODULO w inwestycjach mieszkaniowych
Realizacja PROMStahl w Bułgarii