Prezentujemy jedną z zakończonych realizacji segmentu systemów przeładunkowych Grupy PJPM Makrum. To projekt realizowany z lokalnym dystrybutorem spółki i zarazem producentem bram, firmą Secdoor z miasta Plovdiv w Bułgarii.

Realizacja objęła 10 sztuk uszczelnień doku typu PMV, pięć pomostów z uchylnym wysuwem najazdu typu PS, pięć ramp zewnętrznych z najazdem uchylnym typu PAS, pięć metalowych konstrukcji śluzy przeładunkowej typu PLSX oraz odboje gumowe PBGP 90 01. Kontrahent samodzielnie wykonał wykończenie śluz panelami izolacyjnymi oraz bramy.

Produkcja, dystrybucja i serwis systemów przeładunkowych realizowane są w spółce PJP MAKRUM S.A. oraz spółkach zależnych PROMStahl Polska sp. z o. o. i PROMStahl GmbH, a od niedawna również w kolejnej spółce z rodziny PROMStahl. W dniu 4 marca 2020 r. została powołana i zarejestrowana nowa spółka zależna PROMSTAHL Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Spółka została utworzona z myślą o intensyfikacji sprzedaży w segmencie systemów przeładunkowych bezpośrednio na rynku Wielkiej Brytanii i ościennych, co powiązane jest z reorganizacją modelu sprzedaży i zwiększeniem działań proaktywnych w kraju oraz za zagranicą, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na produkty segmentu. Ich dystrybucja realizowana jest poprzez sieć agentów i dystrybutorów obejmującą zasięgiem ponad 40 krajów.

Grupa kontynuuje działania w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych zachodzących w Zakładzie w Koronowie, gdzie wytwarzane są komponenty systemów przeładunkowych i parkingowych. W 2019 r. rozpoczęto modernizację i rozbudowę tego zakładu produkcyjnego. Inwestycja jest w fazie realizacji. Po jej zakończeniu (koniec III kwartału 2020 r.) zwiększą się moce produkcyjne, skróceniu ulegnie czas produkcji (wzrost wydajności, redukcja kosztów), co będzie miało znaczny wpływ na konkurencyjność wytwarzanych produktów.

Projprzem Budownictwo buduje dla lidera rynku opon
Aktualny katalog Grupy PJP Makrum