Na stronie portalanaliz.pl pojawiło się krótkie omówienie wyników finansowych Grupy Przemysłowej Projprzem Makrum za I kwartał 2020 roku. Zachęcamy do zapoznania się z analizą: https://portalanaliz.pl/analiza/149/Analiza-Projprzem-Makrum—wyniki-Q1-2020-roku

“Pierwszy kwartał okazał się dla grupy Projprzem Makrum bardzo dobry pod względem przychodów, w okresie 3 m-cy 2020 roku wyniosły one 82,9 mln PLN i były wyższe o 34,6 mln PLN (71,5%) w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku.
W I kwartale 2020 r. grupa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie 4,7 mln PLN wobec 0,5 mln PLN w roku 2019. W okresie 3 m-cy 2020 r. Zysk netto ukształtował się na poziomie 1,6 mln PLN i był wyższy w stosunku do 2019 r. o 1,3 mln, mimo niekorzystnych zdarzeń związanych z kursami walutowymi.” – komentuje Remigiusz Iwan, autor analizy.

Portalanaliz.pl jest w pełni niezależny, wolny od reklam, artykułów sponsorowanych, czy innych wpływów. Autorzy analiz na portalu, przez blisko 5 lat każdy prowadzą blogi analizujące spółki – emitentów akcji (Paweł Malik: gazetagieldowa.pl), czy obligacji (Remigiusz Iwan: rynekobligacji.com). Jak twierdzą autorzy bloga, stworzyli platformę, której misją jest dostarczać niezależne analizy spółek giełdowych i pomagać w odpowiedzialnym inwestowaniu.

 

Edytowalne dane finansowe PROJPRZEM MAKRUM za 1Q2020
Już niebawem Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM MAKRUM