Prezentujemy dane opublikowane w sprawozdaniach finansowych spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A. za pierwszy kwartał 2020 roku w skróconej, edytowalnej formie pliku xlsx. Pogrupowane w interwałach rocznych i kwartalnych podstawowe dane liczbowe to punkt wyjścia dla tworzenia indywidualnych analiz i porównań spółki.

Arkusz kalkulacyjny z danymi finansowymi spółki, jest w giełdowym żargonie nazywany ‘spreadsheetem’ i coraz częściej wymieniany jest przez inwestorów jako pożyteczne narzędzie, dzięki któremu mają oni ułatwiony dostęp do analizy spółki – nie musząc kopiować danych z dokumentów sprawozdania, co jest często utrudnione przez format takich plików, mają swobodny dostęp do arkusza kalkulacyjnego, na który można nanosić, dowolnie kopiować i porównywać dane.

Pobierz arkusz z wybranymi danymi finansowymi i operacyjnymi spółki PROJPRZEM MAKRUM:

Spreadsheet Projprzem Makrum S.A. 1Q 2020

 

Nowa wersja Granulatora Destruktu Asfaltowego - V2
Omówienie wyników Grupy Projprzem Makrum na Portalu Analiz