GDA-V2 to nowa wersja Granulatora Destrukru Asfaltowego. Tym razem urządzenie składa się z dozatora, granulatora oraz zestawu przenośników podających. Maszyna pracuje w wytwórni mas bitumicznych.

Urządzenie zostało zaprojektowane według najnowszych trendów materiałowych, zapewniając maksymalnie długie cykle używania części eksploatacyjnych. Granulator do destruktu asfaltowego posiada możliwość pełnej regulacji szczelin i nastaw walców, co sprawia, że uzyskiwany destrukt asfaltowy zawsze posiada pożądaną wielkość.

W 2017 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie dotyczące gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa, na którego mocy GDDKiA otrzymała możliwość przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego zbędnych materiałów, np. pochodzącego z remontów dróg destruktu asfaltowego. Prawodawstwo w tym zakresie i trendy rynkowe od dawna monitorowane były przez specjalistów spółki PROJPRZEM MAKRUM, poszukujących sposobów na odświeżenie oferty marki MAKRUM – producenta maszyn krusząco-mielących z ponad 150-doświadczeniem. W ten sposób powstał GDA – Granulator destruktu Asfaltowego, który stanowi pełnowartościowy budulec stosowany w sektorze budowy i modernizacji infrastruktury drogowej. Szybko rozwijająca się technologia produkcji mieszanek bitumicznych, powoduje, że mieszanki z zawartością destruktu asfaltowego są szeroko stosowane na świecie. Trend ten wspierają europejskie dyrektywy dot. wykorzystania odpadów przemysłowych oraz prawodawstwo niektórych krajów (np. Wielkiej Brytanii, gdzie wprowadzono opodatkowanie składowania odpadów).

 

Kolejny wielkogabarytowy projekt segmentu konstrukcji stalowych
Edytowalne dane finansowe PROJPRZEM MAKRUM za 1Q2020