W dniu 2 grudnia Projprzem Budownictwo Sp. z o.o., należąca do Grupy Kapitałowej PROJPRZEM MAKRUM  S.A., otrzymała zlecenie od spółki STARION Poland Sp. z o.o. siedzibą w Biskupicach Podgórnych na realizację inwestycji budowlanej pn.: “Pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy dla zadania inwestycyjnego polegającego na etapie I rozbudowy i przebudowy hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową o część produkcyjno-magazynową wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką budynku magazynowo – technicznego w Biskupicach Podgórnych na podstawie projektu przekazanego przez Inwestora”.

Wartość wynagrodzenia umownego wykonawcy wynosi 17 600 000 zł netto, z czego na Projprzem Budownictwo przypada kwota 17 100 000 zł netto. Strony ustaliły termin odbioru końcowego przedmiotu zlecenia na 30.09.2020 r. Strony ustaliły, że niniejsze zlecenie zostanie zastąpione umową do 30.12.2019 r., podano w komunikacie. Zgodnie z udzielonym zleceniem w terminie do 30.12.2019r. Zamawiający wypłaci na rzecz Konsorcjum zaliczkę w wysokości netto 1.760.000,00zł.

 

STARION Poland Sp. z o. o. to pierwszy poddostawca firmy LG Chem Wrocław Energy, dla której Projprzem Budownictwo Sp. z o. o. realizował już kontrakty. STARION w 2017 roku rozpoczął budowę swojego zakładu w Biskupicach Podgórnych – na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK KOBIERZYCE. Spółka zezwolenie na prowadzenie działalności w strefie otrzymała pod koniec czerwca 2017 roku a 1 września odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję firmy Starion Poland Sp. z o.o.. W uroczystości wzięli udział m.in. Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Pan Dariusz Śliwowski, Prezesi koncernów LG Chem Wrocław Energy, LG Display, LG Electronics a inwestor działalność rozpoczął zgodnie z założeniami już w czerwcu 2018 roku. Starion Poland jest producentem plastikowych obudów do baterii przeznaczonych do pojazdów elektrycznych. Inwestycja ulokowana została w bliskim sąsiedztwie ciągle rozbudowującego się zakładu firmy LG Chem Wrocław Energy, przy ul. LG 4 w Biskupicach Podgórnych.

 

Listopadowy newsletter spółki PROJPRZEM MAKRUM
Druga duża umowa segmentu budownictwa w mijającym tygodniu