9 października PROJPRZEM MAKRUM poinformowała o zawarciu przez jej spółkę zależną Projprzem Budownictwo znaczącego kontraktu sektora budownictwa przemysłowego. Umowa z LG Chem opiewa na wartość ponad 33 mln zł  i jest kolejną dużą umową zawartą z tym klientem.

Umowa której detale zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zostały przekazane wczoraj, podpisana została 1 października 2019 r. Jej przedmiotem jest realizacja inwestycji budowlanej pn.: „Budowa magazynów Pack2 No1 i No2 w Biskupicach Podgórnych”. Umowa zawarta została przez spółkę zależną emitenta Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy jako Wykonawcą oraz spółkę LG Chem Wrocław Energy Sp. z o. o. jako Zamawiającą. Wartości wynagrodzenia umownego wykonawcy ustalona została na 33.147.194,47 zł netto. Strony ustaliły termin odbioru końcowego przedmiotu umowy na dzień 31.03.2020 r.

To nie pierwszy kontrakt realizowany przez Projprzem Budownictwo dla dla głównego inwestora największej w Europie fabryki baterii litowych do pojazdów elektrycznych – spółki LG Chem, części znanego na całym świecie koreańskiego koncernu LG. W ramach poprzedniego kontraktu zrealizowanego w 2018 r., wykonano budynek 201 i 202 w Biskupicach Podgórnych koło Wrocławia. W jego ramach przewidziano dostawę i montaż obudowy ścian z paneli, wykonanie pokrycia dachu – dostawę i montaż blachy trapezowej, wełny i membrany oraz dostawę i montaż konstrukcji stalowej – konstrukcji pod panele, stężenia, tężniki i wymiany dachowe. Powrót tak znaczącego kontrahenta potwierdza referencje spółki Projprzem Budownictwo jako doświadczonego realizatora zadań w zakresie budownictwa przemysłowego.

Dla działalności w zakresie budownictwa w 2017 roku została wyodrębniona spółka PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o. Oddziały spółki zlokalizowane są w Poznaniu, Bydgoszczy oraz od listopada 2018 roku we Wrocławiu. W segmencie kontynuowane są działania z zakresu budownictwa przemysłowego, podpisano nowe kontrakty, których realizacja rozpoczniecie się w II połowie 2019 roku. Spadek przychodów w I połowie 2019 r. stosunku do analogicznego okresu 2018 o 49% wynika z cykliczność realizacji zawartych kontraktów oraz stosunkowo niskiego zaangażowania wykonawczego na nowo zawartych kontraktach. Priorytetem segmentu jest utrzymanie rentowności, pomimo relatywnie niekorzystnego otoczenia rynkowego. W drugim półroczu 2019 roku Grupa spodziewa się istotnego wzrostu przychodów tego segmentu.

„Nie powtórzymy wyniku roku 2018 w budownictwie przemysłowym. Był on rekordowy ponieważ objął rozliczenie wysokomarżowych umów. Pierwsze półrocze roku bieżącego było czasem negocjacji i rozpoczęcia nowych kontraktów, z których przychody zaksięgujemy w drugim półroczu” –  mówił Piotr Szczeblewski, Prezes Zarządu PROJPRZEM MAKRUM, po publikacji sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze bieżącego roku.

Projekt MAKRUM dla klienta z branży hutniczej
Wrześniowy newsletter spółki PROJPRZEM MAKRUM