Investor’s Newsletter – JANUARY 2018

Investor’s Newsletter – JANUARY 2018

Kontynuujemy tworzenie newslettera Grupy PROJPRZEM MAKRUM S.A., rozpoczęte w minionym miesiącu przedstawieniem wydania inauguracyjnego. Rozpoczęło ono serię comiesięcznych publikacji, informujących o najważniejszych wydarzeniach z życia spółki. Kolportaż newslettera...