PJP Makrum wypłaciła kolejną dywidendę

PJP Makrum wypłaciła kolejną dywidendę

12 października PJP Makrum podzieliła się z akcjonariuszami zyskiem za rok obiegły w kwocie łącznej 2.034.123,44 zł, tj. 0,34 złotych na jedną akcję. PJP MAKRUM w swojej historii ma już kilkanaście wypłat dywidendy. Czerwcowe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki...