12 października PJP Makrum podzieliła się z akcjonariuszami zyskiem za rok obiegły w kwocie łącznej 2.034.123,44 zł, tj. 0,34 złotych na jedną akcję. PJP MAKRUM w swojej historii ma już kilkanaście wypłat dywidendy.

Czerwcowe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać wypłaty dywidendy z zysku za rok 2020 w kwocie łącznej 2.034.123,44 zł, tj. 0,34 złotych na jedną akcję. Za przyjęciem tej uchwały oddano 3 933 068 głosy, przeciw tej uchwale oddano 3 333 głosy, a głosów wstrzymujących oddano 0. Dniem nabycia prawa do dywidendy był w tym roku dzień 28.09.2021 r. Dywidendą objęte są akcje Spółki w liczbie 5.982.716 sztuk. Pozostałą cześć zysku PJP Makrum za rok 2020 przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki.

PJP MAKRUM w swojej historii ma już kilkanaście wypłat dywidendy. Bieżący rok będzie czwartym z kolei, w którym spółka nieprzerwanie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami.

Historia wypłat dywidendy PJP Makrum w ostatnich latach:

 

Kruszarki Makrum łączą nowoczesną technologię z tradycją marki
Wrześniowy newsletter spółki PJP MAKRUM