W dniu 25 listopada Projprzem Budownictwo sp. z o.o., należąca do Grupy Kapitałowej PROJPRZEM MAKRUM  S.A., zawarła umowę ze spółką Bridgestone Poznań sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Jej przedmiotem jest generalne wykonawstwo robót budowlanych przy budowie hali wulkanizacji i magazynu opon surowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacyjną i drogową w Poznaniu.

Strony ustaliły termin odbioru końcowego przedmiotu umowy na dzień 31.07.2020 roku a wartość wynagrodzenia umownego wykonawcy ustalona została na 38.306.027,25 zł netto.

Bridgestone jest liderem w tworzeniu unikalnych i wysokowydajnych opon do wielu rodzajów samochodów. W Poznaniu firma obecna jest już od ponad 20 lat i dysponuje jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w europejskiej części japońskiego koncernu Bridgestone Corporation. Poznański zakład zatrudnia obecnie niemal 2 tysiące pracowników i codziennie produkuje około 30 tysięcy opon. Do 2022 roku w planach jest rozbudowa fabryki oraz zwiększenie ilości produkowanych opon do 40 tysięcy.

Spółka Projprzem Budownictwo posiada trzy oddziały które swoim zasięgiem obejmują projekty na terenie całego kraju – w Poznaniu, Wrocławiu oraz Bydgoszczy. Priorytetem segmentu budownictwa przemysłowego w Grupie PROJPRZEM MAKRUM jest utrzymanie rentowności, pomimo relatywnie niekorzystnego otoczenia rynkowego. W drugim półroczu 2019 roku Grupa spodziewa się istotnego wzrostu przychodów tego segmentu.

„Nie powtórzymy wyniku roku 2018 w budownictwie przemysłowym. Był on rekordowy ponieważ objął rozliczenie wysokomarżowych umów. Pierwsze półrocze roku bieżącego było czasem negocjacji i rozpoczęcia nowych kontraktów, z których przychody zaksięgujemy w drugim półroczu” –  mówił Piotr Szczeblewski, Prezes Zarządu PROJPRZEM MAKRUM, po publikacji sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze bieżącego roku.

 

 

 

Druga duża umowa segmentu budownictwa w mijającym tygodniu
Parkingi Modulo na targach Mondial du Bâtiment w Paryżu