Zarząd spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A. poinformował, że w dniu 29 czerwca 2020 r., spółka zależna Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. zawarła jako Generalny Wykonawca ze spółką Plek 1 Sp. z o.o. jako Zamawiającym umowę o Generalne Wykonawstwo osiedla mieszkaniowego pn.: “PERFUMIARNIA” w Poznaniu. Wartość wynagrodzenia umownego Generalnego Wykonawcy ustalono na wysokość 74.799.483,92 zł netto.

Strony ustaliły termin odbioru końcowego przedmiotu umowy na dzień 06 lipca 2022 r. Umowa wejdzie w życie pod warunkiem uruchomienia przez Zamawiającego kredytu bankowego.

“Rok bieżący rozpoczęliśmy z portfelem zamówień wypełniającym 80% przychodów osiągniętych w 2019 r. Przewidywany okres ich zakończenia to II/III kwartał 2020 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania trwają zaawansowane również rozmowy z inwestorami dotyczące rozpoczęcie realizacji kontraktów przewidzianych na II półrocze 2020 r.” – komentował Prezes Zarządu Projprzem Makrum, Piotr Szczeblewski, podczas kwietniowego czatu inwestorskiego.

Kolejna realizacja parkingów automatycznych Modulo w Bydgoszczy
Kolejny wielkogabarytowy projekt segmentu konstrukcji stalowych