PJP Makrum poinformowała o zawarciu kolejnego znaczącego kontraktu przez swoją spółkę zależną Projprzem Budownictwo. Raportem sprzed ponad dwóch tygodni ujawniła podpisanie listu intencyjnego, a raportem z 3 sierpnia oficjalne zawarcie umowy z GS Engineering & Construction z siedzibą w Biskupicach Podgórnych, o wartości prawie 22 milionów złotych.

projprzem budownictwo

Wraz z podpisaniem listu intencyjnego, spółki Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. oraz GS Engineering & Construction Corp. poinformowały o chęci niezwłocznego rozpoczęcia prac związanych z przedmiotowym zadaniem. 3 sierpnia zaś, poinformowano o zawarciu umowy na realizację robót ziemnych dla zadania inwestycyjnego: „LGCWA P4 Project” przez spółkę Projprzem Budownictwo jako podwykonawcą. GS Engineering & Construction pełniąca w tej współpracy zadanie wykonawcy, jest jedną z największych firm budowlanych w Korei Południowe i jest notowana na Koreańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wartość wynagrodzenia umownego Projprzem Budownictwo ustalono w kwocie 21.780.000,00 zł netto, a termin realizacji prac określono na sierpień 2020 – październik 2022.

Rok bieżący rozpoczęliśmy z portfelem zamówień wypełniającym 80% przychodów osiągniętych w 2019 r. Przewidywany okres ich zakończenia to II/III kwartał 2020 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania trwają zaawansowane również rozmowy z inwestorami dotyczące rozpoczęcie realizacji kontraktów przewidzianych na II półrocze 2020 r. – mówił Prezes Piotr Szczeblewski w kwietniu podczas czatu inwestorskiego. Jego słowa znajdują potwierdzenie, m.in. w kilku znaczących umowach komunikowanych przez PJP Makrum w ostatnich tygodniach.

Realizacja dla Starion w Biskupicach Podgórnych

To już kolejne zadanie realizowane przez Projprzem Budownictwo w Biskupicach Podgórnych. Spółka ma na swoim koncie realizacje w tej miejscowości dla takich podmiotów jak LG oraz Starion. Do Biskupic wraca z kolejnym już zadaniem inwestycyjnym. Projekty w Biskupicach realizowała także inna spółka Grupy Przemysłowej – PROMStahl, dostarczając do tamtejszych magazynów LG systemy przeładunkowe.

Realizacja dla Starion w Biskupicach Podgórnych

Lipcowy newsletter spółki PJP MAKRUM
PJP MAKRUM - zmiana nazwy spółki