Zarząd w raporcie bieżącym poinformował o oficjalnej zmianie nazwy spółki z PROJPRZEM MAKRUM S.A. na PJP MAKRUM S.A. 27 lipca dokonano zapisu tej zmiany w KRS, a zmianę zapisano w aktualnym statucie spółki, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie które odbyło się 29 czerwca 2020 roku.

Od połowy roku 2020 spółka rozpoczyna swoje funkcjonowanie pod oficjalną nazwą PJP MAKRUM Spółka Akcyjna. Spółka jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 1999 roku. Historia firmy sięga jednak aż do 1948 roku, opierając ją obecnie na prawie 70-ciu latach biznesowego oraz technicznego doświadczenia.

Poprzednia zmiana nazwy dokonana została pod koniec roku 2017, kiedy po znalezieniu się spółki w ramach Grupy Kapitałowej IMMOBILE, zrezygnowano z nazwy PROJPRZEM S.A., na rzecz PROJPRZEM MAKRUM S.A., które zobrazowało połączenie dwóch silnych bydgoskich marek przemysłowych: spółki PROJPRZEM, obecnej na rynku prawie od 70 lat oraz MAKRUM, wywodzącej się ze 150-letniego doświadczenia w produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego, chemicznego, cementowego i papierniczego.

Wkrótce spółka zaprezentuje odświeżone logo prezentujące nową nazwę,

Projprzem Budownictwo ponownie buduje w Biskupicach Podgórnych
Ekspansja automatycznych systemów parkingowych Modulo w Trójmieście