W marcu PROJPRZEM MAKRUM S.A. dokonała publikacji sprawozdania finansowego za 2019 rok. Przedstawiamy prezentację streszczającą najważniejsze informacje i osiągnięcia spółki w raportowanym okresie:

 

Wielkogabarytowy projekt segmentu konstrukcji stalowych
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy