W połowie listopada spółka PROJPRZEM MAKRUM wzięła udział w V Krakowskich Dniach Nawierzchni – branżowej konferencji sektora drogowo-budowlanego. Marka MAKRUM pojawiła się na tym wydarzeniu, aby podzielić się swoim doświadczeniem producenta maszyn dla tej gałęzi przemysłu.

Podczas wydarzenia, w trakcie dziewięciu sesji tematycznych, wygłoszone zostały 32 referaty dotyczące: recyklingu i ekologii, wymagań technicznych, wzmocnień i naprawy nawierzchni, asfaltów, w tym również asfaltów wysokomodyfikowanych , betonu cementowego, mieszanek mineralno-asfaltowych oraz nośności i trwałości zmęczeniowej nawierzchni. Dla nas szczególnie ważny był blok poświęcony recyklingowi, a dokładnie stosowaniu destruktu asfaltowego. Po wykładach mieliśmy okazję odpowiedzieć na wiele interesujących pytań związanych z jednym z popularniejszych produktów spółki – Granulatorem Destruktu Asfaltowego GDA, wykorzystywanemu przy procesie budowy dróg.

Granulator służy do rozdrabniania dostępnego destruktu asfaltowego, przystosowując go do powtórnego użycia w procesie budowy dróg i nawierzchni. Destrukt asfaltowy stanowi pełnowartościowy budulec stosowany w sektorze budowy i modernizacji infrastruktury drogowej. Szybko rozwijająca się technologia produkcji mieszanek bitumicznych, powoduje, że mieszanki z zawartością destruktu asfaltowego są szeroko stosowane na świecie. Trend ten wspierają europejskie dyrektywy dot. wykorzystania odpadów przemysłowych oraz prawodawstwo niektórych krajów (np. Wielkiej Brytanii, gdzie wprowadzono opodatkowanie składowania odpadów).

Spółce PROJPRZEM MAKRUM S.A. wydarzenie przyniosło również miłą niespodziankę. Podczas uroczystej gali marka MAKRUM została wyróżniona. Z rąk organizatorów wydarzenia, Wydawnictwa Media-Pro, otrzymaliśmy wyróżnienie z okazji 150-lat istnienia MAKRUM.

Konferencja odbywała się tuż po uroczystych obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości. W programie wydarzenia nie zabrakło więc patriotycznych akcentów. Sesja otwierająca dotyczyła 100-lecia Odzyskania Niepodległości w polskim drogownictwie.

 

Listopadowy newsletter spółki PROJPRZEM MAKRUM
Relacja z czatu inwestorskiego z PROJPRZEM MAKRUM