W miniony wtorek odbył się czat inwestorski, w którym na pytania dotyczące PROJPRZEM MAKRUM S.A., odpowiadał prezes zarządu spółki Piotr Szczeblewski. Czat zorganizowany został przez redakcję Strefy Inwestorów. W spotkaniu wzięło udział ponad 350 inwestorów, a prezes odpowiedział na 40 pytań. Zapraszamy do lektury zapisu czatu.

Zapis czatu:

Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich zainteresowanych i zachęcam do zadawania pytań:)

Jak ocenia Pan wyniki za pierwsze 3 kwartały? Co się udało osiągnąć, a czego nie?

Udało się znacząco poprawić przychody (+42%) i EBITDę (+55%) oraz wypłacić dywidendę. Osiągnęliśmy to jednocześnie nie zwiększając zadłużenia. Zawsze można poprawić marże, dlatego wyzwania na kolejny rok to modernizacja zakładu w Koronowie, która zaspokoi rosnącą sprzedaż i poprawi marżę.

Jak wygląda dynamika wzrostu handlu przez internet? To sprzyjało do tej pory segmentowi systemów przeładunkowych, czy dalej tak jest i jakie są perspektywy dla tego segmentu?

Szeroko rozumiany segment e-commerce cały czas dynamicznie rośnie. Patrząc po sobie i obserwując młodsze pokolenie myślę, że rozwój sprzedaży przez internet jest niezagrożony. Projprzem Makrum będzie się rozwijać razem z tym rynkiem.

Dzień Dobry, Panie Prezesie zwracam się z pytanie jak Pan spogląda na dosyć dynamicznie rozwijający się w Kraju rynek systemów parkingowych. Czy firma Projprzem jest przygotowana pod względem produkcyjnym i montażowym aby sprostać coraz większym potrzebom rynku developerskiego i biurowego. Czy jako firma produkcyjna chcecie wywalczyć pozycję lidera na rynku i robicie w tym kierunku robicie?, czy nie boicie się innych rodzimych producentów tj. firm Nowina Konopka i Grupy Metaltech które są w branży dłużej i przemawia za nimi większe doświadczenie w tym segmencie? Jakiej wysokości sprzedaży spodziewacie się w latach 2019-2020. Jako czynnie działający architekt cieszę się na na rynku pojawiają się również firmy takie jak państwo które optymistycznie spoglądają na ten segment rynku. Brawo za odwagę w podjęciu tej decyzji.

Szanujemy naszą konkurencje, ale robimy wszystko, żeby być liderem. Doświadczenie wynieśliśmy z przeładunków. Produkcyjnie jesteśmy przygotowani. Posiadamy szeroka paletę produktów, żeby dopasować się do pomysłów architektonicznych i potrzeb naszych klientów.

Czy podtrzymują Państwo politykę dywidendową? Czy spółka bedzie dążyć do wypłacania większej dywidendy w każdym kolejnym roku? Jakie czynniki mogą wpłynąć na to, że spółka zawiesi jej wypłacanie? Dziękuję i pozdrawiam.

Naszym celem jest prowadzenie spółki tak, aby zaspokoić jej potrzeby rozwojowe i równocześnie spełniać oczekiwania akcjonariuszy. W tym roku plan został wykonany w 100%. Notujemy dynamiczny wzrost przychodów i wyników. Znaczną cześć wygenerowanej gotówki przeznaczyliśmy na dywidendę. W kolejnych latach chcemy kontynuować takie działanie.

Czym podyktowana była decyzja rozszerzenia zarządu do trzech osób?

Dynamiczny rozwój segmentu budownictwa, w tym otwarcie kolejnego oddziału we Wrocławiu, wymagało wzmocnienia kompetencji w tym sektorze.

Na jakim etapie jest restrukturyzacja spółki po przejęciu? Czy zbliża się do końca?

Etap restrukturyzacji organizacyjnej jest już na finiszu. Efekty widać w świetnych wynikach. Teraz koncentrujemy się głównie na rozwoju sprzedaży. Proces modernizacji i rozbudowy zakładu zakończy się w roku 2020 i pozwoli nam jeszcze poprawić wyniki sektora przeładunków.

Z czego wynika wzrost przychodów aż o 40% rok do roku i podwojenie zysku?

Główne dwa czynniki wzrostu przychodów to reaktywowanie działalności w budownictwie przemysłowym i rozwój sprzedaży w sektorze przeładunków. Podwojenie zysku wynika z wysokiej efektywności zarządzania projektami i rozwoju sieci sprzedaży. Wpłynęła na to również sprzedaż nierentownego zakładu w Sępólnie Kr.

Który segment biznesu pjp ma Pana zdaniem teraz największy potencjał wzrostu?

Największy potencjał wzrostu maja przeładunki i parkingi MODULO.

W momencie przejęcia sterów spółka miała sporo nieruchomości. Na co przeznaczone zostały środki z ich szybkiej sprzedaży?

Uruchomiliśmy segment budownictwa i wyposażyliśmy spółki w kapitał obrotowy. Te działania umożliwiły wzrost przychodów o 42% bez wzrostu zadłużenia. Wypłaciliśmy również dywidendę.

Co było dla Pana Prezesa największym wyzwaniem w procesie restrukturyzacji spółki po przejęciu?

Zmiana mentalności kadry w celu wprowadzenia standardów od lat sprawdzających się w spółkach z Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Równie ważne było wyznaczenie wspólnego celu i zaprezentowanie strategii rozwoju spółki, które dałyby poprawę wyników i wzrost wartości spółki.

Która działalność cechuje się najwyższą marżowością?

W obecnym roku dobrą marżowością cechowało się bud. przemysłowe, a w długim okresie powinien być to segment przeładunków.

Jaki jest na ten moment pomysł spółki na przeniesienie produkcji z osiedla Leśnego w Bydgoszczy? Mówiło się o parku przemysłowym w Bydgoszczy, padały też inne propozycje?

85% produkcji przenosimy do dwóch partnerów strategicznych. Pozostałe 15% zamierzamy realizować w kooperacji.

Czy Wasze produkty konkurują cenowo na rynku krajowym i za granicą?

Głównym wyróżnikiem naszych produktów jest jakość. Wygrywamy dobrym stosunkiem jakości do ceny.

Segment systemów przeładunkowych ładnie zwiększa sprzedaż niestety za tym nie idą wyniki. Zarówno na poziomie marzy brutto na sprzedaży jak i zysku na sprzedaży jest gorzej. Pytanie dlaczego marza jest istotnie niższa i dlaczego rosną koszty sprzedaży? Czy te trendy nadal występują w Q4 i czy jest szansa do powrotu do marzy z 2017 roku w kolejnym roku (2019)?

Spółka po trzech kwartałach osiągnęła bardzo dobry wynik w segmencie przeładunków – zysk brutto ze sprzedaży wyniósł prawie 28 mln zł. Przy zwiększonej sprzedaży adekwatnie do tego rosną koszty sprzedaży, co jest naturalną rzeczą. Rok 2018 i 2019 będą latami przygotowania sprzedaży pod moce produkcyjne, które uzyskamy w 2020 r. Rezultatem modernizacji zakładu ma być wzrost marży.

Segment budowlany bardzo łądnie przyczyniał się do poprawy wyników w ostatnich 4 kwartałach. Q4 będzie jednak pierwszym w którym będzie wysoka baza porównawcza. Czy uda się ją Wam przekroczyć oraz czy trend obniżania zyskowności na sprzedaży (7,4% w Q1 i 4,8% w Q3) nadal będzie trwał czy też zyskowność Q3 jest mniej więcej taką którą jesteście w stanie utrzymać?

Zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki tego sektora w tym okresie. Chcemy utrzymać marżę na poziomie wyższym niż średnia rynkowa wynosząca 3,5%

Na bilansie macie Państwo wykazany znak towarowy Makrum w wartości 1,7 mln zł. Czy biorąc pod uwagę ograniczenie działalności segmentu konstrukcji stalowych nie ma ryzyka, że będzie go trzeba odpisać?

Działalność MAKRUM jest kontynuowana i rozwijana. Pokazują to wyniki segmentu konstrukcje stalowe, gdzie przychód trzech kwartałów jest związany z działalnością MAKRUM, a spadek przychodów wynika ze sprzedaży nierentownego zakładu w Sępólnie Kr., o czym już wspominaliśmy.

Czy to prawda, że na wniosek mniejszościowego akcjonariusza przegłosowaliście podwyższenie dywidendy w PJP?

Tak, każdy głos jest dla nas ważny i każdy podlega dyskusji Walnego Zgromadzenia. W tej sytuacji WZA przychyliło się wnioskowi jednego z obecnych akcjonariuszy indywidualnych.

Czy po sprzedaży zakładu w Sępólnie, zakład w Koronowie przejął cały potencjał produkcyjny?

Tak jak sygnalizowaliśmy, produkcja w zakładzie w Sępólnie, polegająca na wytwarzaniu niskomarżowych konstrukcji stalowych, przynosiła straty. Nie kontynuujemy jej, pozostając w tym sektorze przy bardziej zaawansowanych technologicznie projektach oraz produkcji maszyn własnych. Zakład w Koronowie zaś, rozwijamy i przystosujemy głównie do zwiększenia wydajności produkcji w zakresie przeładunków i parkingów.

Co oznacza wspomniane w raporcie przekształcenie MAKRUM w działalność „o charakterze przede wszystkim inżynierskim”?

Oznacza to, że MAKRUM skupi się na sprzedaży produktów własnych i realizacji złożonych projektów przemysłowych, gdzie wymagana jest specjalistyczna wiedza inżynierska i zarządzanie projektem. Projekty takie wymagają zaangażowania większej ilości podmiotów kooperujących/ partnerskich, względem własnej bazy produkcyjnej.

W raporcie wspomniano o utworzeniu trzeciego oddziału P. Budownictwo. Coś więcej na ten temat?

Dotychczas projekty prowadzone były z dwóch oddziałów spółki – Bydgoszczy i Poznania. W związku z dynamicznym rozwojem i potencjałem jaki widzieliśmy na terenie województwa dolnośląskiego, z początkiem listopada br. firma postanowiła uruchomić oddział we Wrocławiu, pokrywający obszar polski południowej.

czy wiedzą państwo, że PJP jest jedną z nielicznych spółek na giełdzie, której kurs rośnie mimo wszechogarniających spadków? Ja państwo myślą? czy taka siła kursu świadczy o przewartościowaniu spółki czy do tego jeszcze daleko?

Uważamy że rynek docenia nasz duży potencjał wzrostowy. Koncentrujemy się na wzroście wartości spółki, co dobitnie pokazały wyniki po 3Q. Najlepsze jeszcze przed nami:)

Czy spółka planuje w najbliższym czasie sprzedać jakieś nieruchomości i na co zamierza przeznaczyć pieniądze?

Posiadamy aktywa na sprzedaż takie jak np. biurowiec w Bydgoszczy. Pozyskane środki przeznaczymy na działania pro rozwojowe.

Panie Prezesie, jak Pan sądzi…dlaczego PJP ciągle rośnie, a GKI ciągle ostatnio spada? Przecież w tym wypadku występuje duża zależność pomiędzy wynikami jednej i drugiej spółki.

Cieszę się ze wzrostów na PJP i uważam że powinno się to w przyszłości odzwierciedlić w kursie GKI.

Czy zobaczymy spółkę na Wallsreet w Karpaczu w przyszłym roku?

Kalendarz na przyszły rok pozostaje otwarty, być może zaprezentujemy się, jest to zależne od wielu czynników.

Dzień dobry. Jak wygląda rozwój parkingów MODULO? Ile już udało się sprzedać?

Nie licząc systemów w trakcie produkcji w obecnie klienci korzystają już z ponad 900 miejsc parkingowych.

Czy to rozwiązanie zdobywa popularność wśród deweloperów?

Oczywiście, jest coraz bardziej popularne, również w Polsce. Jest to rozwiązanie korzystniejsze ekonomicznie dla deweloperów. Zachęcamy do obejrzenia naszych realizacji w całym kraju, np. w inwestycji Korona Pragi czy Wilanów w Warszawie.

Jak wygląda sprzedaż MODULO na rynki zagraniczne?

Po zebraniu doświadczeń na rynku polskim, kolejnym krokiem spółki będzie rozpoczęcie sprzedaży zagranicą. Chcemy tu wykorzystać kanały sprzedażowe zbudowane przez markę PROMStahl

Czy wzrost cen energii bardzo uderzy w wyniki spółki w kolejnych kwartałach?

Obserwujemy ten trend, będziemy się do niego dostosowywać w nowych kalkulacjach.

Systemy przeładunkowe – piszecie Państwo o planowanej rozbudowie zakładu w Koronowie. Można poprosić o więcej szczegółów i jak to może pomóc biorąc pod uwagę obecną niższą rentowność tego segmentu?

Bez większych inwestycji udało nam się uwolnić potencjał tego zakładu, zwiększając wielkość produkcji o prawie 100%. Inwestycja planowana na lata 2018-20 ma spowodować dodatkowy wzrost mocy i obniżyć jednostkowy koszt wytworzenia.

Jak wygląda pozyskiwanie umów w segmencie budownictwa przemysłowego? Jakie projekty preferujecie (jakiej wartości i jakiego rodzaju inwestycje)?

Sprzedaż prowadzimy poprzez trzy oddziały (Bydgoszcz, Poznań i Wrocław). Preferujemy projekty przede wszystkim przemysłowe (hale produkcyjne, magazynowe itd), o volumenie do ok. 30 mln zł i okresie trwania do 18 mscy.

Jak to możliwe, że utrzymujecie rentowność w segmencie realizacji projektów budowlanych?

Weszliśmy na rynek bez bagażu starych, długich i nierentownych kontraktów, co widać w wynikach. Ten bagaż złych kontraktów odbija się w wynikach wielu naszych konkurentów.

Czy zarząd będzie proponował wypłatę dywidendy za 2018 i czy można się spodziewać jej wyraźnego wzrostu , analogicznego do poprawy zysku spółki w 2018 r ?

Na pytanie o dywidendzie padła już odpowiedź, ale warto podkreślić nasze pozytywne nastawienie w tym temacie:)

Bardzo dziękuję za udział i liczne pytania. Zachęcam do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych oraz bloga spółki, gdzie zawsze znaleźć można najświeższe wiadomości dotyczące PROJPRZEM MAKRUM.

 

MAKRUM na V Krakowskich Dniach Nawierzchni
Zaproszenie na omówienie wyników PROJPRZEM MAKRUM po III kwartale 2018 r.