Kontynuujemy tworzenie newslettera Grupy PJP MAKRUM S.A. – comiesięcznych publikacji, informujących o najważniejszych wydarzeniach z życia spółki. Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy, chcąc budować nową, otwartą politykę informacyjną spółki oraz informować naszych obecnych i przyszłych akcjonariuszy o najważniejszych wydarzeniach z życia PJP MAKRUM S.A. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, a jeśli mają Państwo pytania dotyczące funkcjonowania PJP MAKRUM S.A., zachęcamy do kontaktu.

W tym miesiącu informujemy przede wszystkim o publikacji wyników kwartalnych PJP Makrum, rekomendacji dywidendy oraz zbliżającym się Walnym Zgromadzeniu Spółki. W newsletterze znaleźć można także informacje o zawartych kontraktach, aktualnych i ukończonych realizacjach naszych spółek. Zapraszamy do lektury.

 

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy w 2021 roku