Prace przy realizacji jednej z największych inwestycji, w które zaangażowane jest konsorcjum z udziałem spółek PJP Makrum, Projprzem Budownictwo oraz Atrem, postępują zgodnie z harmonogramem. Mowa tu o pracach przy rozbudowie Tłoczni Gazu Odolanów, która jest elementem projektu Baltic Pipe. W minionym tygodniu zamontowano tu dwa agregaty sprężające.


W dniu 09.06.2021 na Tłoczni Gazu Odolanów zostały zamontowane dwa agregaty sprężające MARS100 o mocy 10 MW. W skład każdego z agregatów wchodzi kompresor C453 oraz turbina gazowa MARS 100 – 1600S, wyprodukowane przez firmę SOLAR TURBINES. Imponująca masa pojedynczych urządzeń to odpowiednio 45 ton oraz 41 ton. Operacja posadowienia na fundamencie obejmowała prace na placu magazynowym związane ze zdjęciem zabezpieczeń transportowych oraz załadunkiem na auto transportowe przez żuraw samojezdny. Każda z maszyn była transportowana osobno, aby ostatecznie zostać posadowiona na fundamencie przy użyciu żurawia wyposażonego w superlift. Kompresory były podawane na odległość ponad 30 metrów.
W pierwszej kolejności został posadowiony kompresor na obiekcie 2001C, następnie kompresor na obiekcie 2001D. Kolejno została posadowiona turbina gazowa na obiekcie 2001C i turbina gazowa na obiekcie 2001D. W dalszej kolejności firma GSC Sp z o.o. Sp. kk. przystąpiła do posadowienia dwóch kominów wylotowych spalin, o wysokości 14,5 m oraz średnicy ponad 3 metrów. Posadowienie na fundamencie dwóch kompresorów, dwóch turbin gazowych oraz dwóch kominów zajęło niespełna 10 godzin!
Należy podkreślić, że stworzony na początku inwestycji harmonogram bazowy zakładał montaż Agregatów sprężających 2001C i 2001 D w czerwcu 2021 i termin ten został dotrzymany przez Konsorcjum. Wykonanie opisanych prac to istotny element całego przedsięwzięcia, swoim znaczeniem porównywany jest do wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. dokonał wyboru konsorcjum z udziałem spółek zależnych Grupy Kapitałowej IMMOBILE: Atrem S.A. jako lidera konsorcjum oraz PJP MAKRUM S.A. i Projprzem Budownictwo Sp. z o.o., w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pod nazwą “Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie”. Partnerem spółek w konsorcjum jest także firma JT S.A., specjalizująca się w realizacji kontraktów inżynieryjnych z zakresu infrastruktury gazowej, paliwowej i wodno-kanalizacyjnej.Wartość udziału spółki zależnej ATREM S.A. ujęta w ofercie Konsorcjum wynosi 45.316 836,50 zł netto, a wartość udziału spółek zależnych PJP Makrum S.A. oraz Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. ujęta w ofercie Konsorcjum wynosi 85.299.000,00 zł netto.

Cały zakres inwestycji obejmie rozbudowę istniejącej Tłoczni Gazu w Odolanowie, rozbudowę Węzła Przesyłowego w Odolanowie oraz wykonanie połączenia tych elementów z istniejącą infrastrukturą przesyłową. Nowa Tłocznia Gazu Odolanów odpowiedzialna będzie za zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego, poprzez przetłaczanie zwiększonych ilości gazu importowanego gazociągiem podmorskim Baltic Pipe.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PJP Makrum
Majowy newsletter spółki PJP MAKRUM