Zarząd spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A. poinformował, że w dniu 7 lipca otrzymał informację o zawarciu umowy o wykonanie robót budowlano – montażowych przez spółkę zależną Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. ze spółką Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Sękowie, w celu realizacji hali przemysłowej i budynków biurowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bartoszewicach gm. Płużnica.

Wartości wynagrodzenia umownego wykonawcy wynosi 14.300.000,00 zł netto. Strony ustaliły, że zakończenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 miesięcy od daty rozpoczęcia wykonywania robót.

Sano jest dużą europejską marką znaną z produkcji premiksów, mleka dla cieląt, pasz i produktów specjalnych, a więc z nowoczesnego żywienia zwierząt. 20 samodzielnie działających na świecie firm-sióstr oraz 6 fabryk przyczyniają się do szybkiego postępu w rolnictwie oraz zdrowego, przynoszącego zysk żywienia zwierząt. Firma powstała w 1976 roku, dziś zatrudnia około 700 pracowników w Europie, Azji i Ameryce Południowej i ciągle się rozwija.

Realizacja Modulo Platforms na osiedlu w Gdańsku
Czerwcowy newsletter spółki Projprzem Makrum