Grupa Przemysłowa PJP MAKRUM S.A. dokonała publikacji sprawozdania finansowego za trzy kwartały 2020. Przychody Grupy w tym okresie wyniosły 252,6 mln PLN (wzrost 45% r/r), EBITDA 18,2 mln PLN (+172%), a zysk netto 9,5 mln PLN (+388%). To rekordowe dla spółki wyniki.

Okres 9 miesięcy bieżącego roku spółka zamknęła notując szczególnie dobry wynik w sektorze budownictwa przemysłowego. Ten segment działalności przyniósł Grupie prawie 139 milionów – to nieomal 90-milionowy wzrost w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku.

 ‘Jesteśmy zadowoleni z rozwoju budownictwa przemysłowego. Istotny wzrost przychodu zawdzięczamy tu znacznemu zaawansowane budów, aktywnemu pozyskiwaniu nowych kontraktów i sprawnej ich realizacji. Otwarty w zeszłym roku nowy oddział we Wrocławiu znacząco powiększył nasz potencjał w tym segmencie’ – podsumował prezes PJP Makrum Piotr Szczeblewski.

PJP Makrum odnotowała wzrost przychodów w segmencie konstrukcji stalowych o 1,9 mln PLN tj. 9,6%. W ramach tego segmentu ujęto parkingi automatyczne Modulo, których sprzedaż wzrosła o 4,4 mln PLN tj. 50,3%. W ramach realizacji sprzedaży Grupa oczekuje wzmocnienia konkurencyjności i rozpoznawalności na rynku tych produktów oraz wzrostu wolumenu sprzedaży i istotnej poprawy rentowności.

Spadek przychodów o 12,5 mln PLN, tj. 8,6%, odnotowano w segmencie systemów przeładunkowych.

‘Produkt ten kierowany jest głównie na rynki eksportowe. Ogłaszany w marcu 2020 r. stan pandemii i powiązane z nią zamknięcia granic na terenie UE, spowodowały czasowe ograniczanie aktywności naszych klientów na poszczególnych rynkach. Wszystkie te obostrzenia, skutkowały przesuwaniem w czasie dostaw bądź montaży naszych produktów’ – tłumaczy ten stan Piotr Szczeblewski.

Do najważniejszych wydarzeń pierwszych trzech kwartałów 2020 w Grupie PJP Makrum należało powiększenie o nowe podmioty, wypłata kolejnej dywidendy oraz udział w przetargu na realizację części Baltic Pipe. PJP MAKRUM S.A. oraz Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. wystąpią w konsorcjum m.in. ze spółką Atrem. Wartość udziału spółek Grupy PJP Makrum S.A ujęta w ofercie Konsorcjum wynosi 85.299.000,00 zł netto.

‘W raportowanym okresie Grupa powiększyła się o dwie dwie nowe spółki – PROMStahl Ltd, utworzona z myślą o intensyfikacji sprzedaży w segmencie systemów przeładunkowych bezpośrednio na rynku Wielkiej Brytanii i ościennych, oraz PROMLift Sp. z o.o., który rozbudował zakres działalności PJP Makrum o produkty związane z logistyką magazynową, czyli wózki widłowe i regały magazynowe. Ponadto zakończyliśmy modernizacje zakładu w Koronowie. Zapraszam na profil facebookowy spółki, gdzie obejrzeć można filmy prezentujące zakład’ – powiedział prezes o rozwoju.

Omówienie wyników Grupy Przemysłowej za trzy kwartały 2020 – podcast 06 PJP Makrum S.A.
Czym zajmuje się Promlift i jakie są najważniejsze produkty tej spółki?