Kontynuujemy tworzenie newslettera Grupy PROJPRZEM MAKRUM S.A., rozpoczęte w minionym miesiącu przedstawieniem wydania inauguracyjnego. Rozpoczęło ono serię comiesięcznych publikacji, informujących o najważniejszych wydarzeniach z życia spółki.

Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy, chcąc budować nową, otwartą politykę informacyjną spółki oraz informować naszych obecnych i przyszłych akcjonariuszy o najważniejszych wydarzeniach z życia PROJPRZEM  MAKRUM S.A. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, a jeśli mają Państwo pytania dotyczące funkcjonowania PROJPRZEM  MAKRUM S.A., zachęcamy do kontaktu.

Presentation of objects completed by PROJPRZEM Budownictwo - part 1
‘Polskie Drogi’ Magazine about innovative ideas of MAKRUM