Grupa Przemysłowa PJP MAKRUM S.A. dokonała publikacji sprawozdania finansowego za I półrocze 2020. Okres ten spółka zamknęła notując rekordowy poziom skonsolidowanych przychodów oraz szczególnie dobry wynik w sektorze budownictwa przemysłowego.

Skonsolidowane przychody netto w okresie I półrocza 2020 r. wyniosły 173,5 mln PLN i były wyższe o 71,2 mln PLN, tj. 69,6%, w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 r. Grupa odnotowała zysk brutto w wysokości 10,0 mln PLN, a zysk netto ukształtował się na poziomie 7,8 mln PLN (w analogicznym okresie 2019 r. Grupa PJP MAKRUM S.A. osiągnęła 0,9 mln PLN zysku netto).

dav

 Zmiana przychodów ze sprzedaży r/r wynika przede wszystkim z dynamicznego wzrostu przychodu w segmencie budownictwa przemysłowego, który wypracował 73,9 mln PLN, czyli wzrost o 323,6%.

‘Jesteśmy zadowoleni z rozwoju budownictwa przemysłowego. Otwarty w zeszłym roku nowy oddział we Wrocławiu znacząco powiększył nasz potencjał w tym segmencie’ – podsumował prezes sytuację w segmencie odpowiedzialnym za prawie 56% przychodów Grupy.

Spadek przychodów o 5,8 mln PLN, tj. 8,6%, odnotowano w segmencie systemów przeładunkowych.

‘Produkt ten kierowany jest głównie na rynki eksportowe – w I półroczu 2020 r. zrealizowano tam 85,8% przychodów. Ogłoszony w marcu 2020 r. stan pandemii, a w jego następstwie zmniejszenie skłonności do ryzyka oraz decyzje administracyjne o czasowym ograniczaniu ruchu bądź zamknięciu granic na terenie UE, spowodowały przesunięcie w czasie dostaw bądź montaży wyrobów’ – tłumaczy ten stan Piotr Szczeblewski.

Sprzedaż pozostałych produktów przemysłowych grupy wzrosła – konstrukcji stalowych o 3,3 mln zł, a parkingów automatycznych o 5,3 mln zł.

‘W raportowanym okresie Grupa powiększyła się o dwie dwie nowe spółki – PROMStahl Ltd, utworzona z myślą o intensyfikacji sprzedaży w segmencie systemów przeładunkowych bezpośrednio na rynku Wielkiej Brytanii i ościennych, oraz PROMLift Sp. z o.o., który rozbudował zakres działalności PJP Makrum o produkty związane z logistyką magazynową, czyli wózki widłowe i regały magazynowe. Ponadto zakończyliśmy modernizacje zakładu w Koronowie. Zapraszam na profil facebookowy spółki, gdzie obejrzeć można filmy prezentujące zakład’ – powiedział prezes o rozwoju.

W dniu 29.06.2020 r. postanowiono dokonać wypłaty dywidendy z zysku spółki dominującej Grupy PJP MAKRUM S.A. za rok 2019, w kwocie łącznej 3.589.629,60 zł, to jest 0,60 złotych na jedną akcję.

Omówienie wyników za I półrocze 2020 r. – podcast 01 PJP Makrum S.A.
Zapraszamy do zmodernizowanej fabryki PJP Makrum - odcinek 1