Prezentujemy folder spółki PROMStahl, lidera techniki przeładunku, zbierający najważniejsze informacje i produkty tego sektora działalności Grupy Przemysłowej PROJPRZEM MAKRUM S.A.

Produkcja, dystrybucja i serwis systemów przeładunkowych realizowane są w spółce PROMStahl. Jej specjalnością jest szeroko rozumiana technika przeładunkowa, obejmująca takie produkty jak pomosty, rampy przeładunkowe, uszczelnienia, segmentowe bramy przemysłowe i szybkobieżne. Produkty PROMStahl poddawane są certyfikacji przez niezależne instytuty badawcze, aby spełniać  wysokie wymagania pod względem jakości. Zakłady produkcyjne spółki posiadają certyfikaty ISO 9001, a dystrybucja realizowana jest poprzez sieć agentów i dystrybutorów obejmujących zasięgiem prawie 40 krajów.

MODULO Slide - nowy produkt w rodzinie parkingów MODULO
Systemy parkingowe MODULO - folder produktowy