Produkcja, dystrybucja i serwis systemów przeładunkowych realizowane są w spółce PROJPRZEM S.A. oraz spółkach zależnych PROMStahl Polska sp. z o. o. i PROMStahl GmbH. Specjalnością tych firm jest  technika przeładunkowa, obejmująca takie produkty jak pomosty przeładunkowe, kurtyny uszczelniające, odboje, naprowadzacze oraz różnego rodzaju  bramy przemysłowe. Produkcja pomostów wraz z akcesoriami realizowana jest w nowoczesnej i zautomatyzowanej fabryce w Koronowie k. Bydgoszczy, a dystrybucja realizowana jest poprzez sieć agentów i dystrybutorów obejmującą zasięgiem ponad 30 krajów.

prom1

Spółka PROMStahl Polska  zajmuje się sprzedażą na rynku krajowym. Jej siedziba znajduje się w Koronowie (woj. kujawsko-pomorskie), a trzy biura handlowe funkcjonują w Bydgoszczy, Poznaniu i Markach k. Warszawy. W Markach dodatkowo znajduje się magazyn części zamiennych oraz Dział Techniczny, którego zadaniem jest koordynacja dostaw nowych urządzeń oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Spółka PROMStahl GmbH, operująca na terenie Niemiec (Hannover), obejmuje zaś swoim zasięgiem głównie Europę Zachodnią, ale również takie kraje jak Australia, Indie, Jordania, Arabia Saudyjska czy Tunezja. Na rynku niemieckim realizowane jest 60% udziału w sprzedaży całkowitej spółki PROMStahl GmbH. Na rynku tym współpracujemy z 11 agentami, z którymi spółka posiada podpisane umowy na wyłączność na sprzedaż produktów marki PROMStahl. Kolejnym największym rynkiem pokrywanym przez niemiecki oddział jest Francja, gdzie spółka posiada jednego agenta i realizuje ok. 23%  udziału w sprzedaży całkowitej. Kolejnymi istotnymi rynkami w kolejności udziału w sprzedaży są: Belgia i Holandia, Dania i Norwegia, Szwajcaria i Austria, Wielka Brytania i Irlandia oraz Turcja. Z działań w tym ostatnim kraju, ze względu na sytuację polityczną i idące za tym rosnące problemy z egzekwowaniem płatności ze strony klientów, spółka rozważa wycofanie się w roku 2018.

Szacowaną ilość systemów przeładunkowych sprzedawanych ogółem w Europie Zachodniej określa się mniej więcej na 40 000 szt. Produkcja dla PROMStahl Niemcy wyniosła w roku 2016 ok. 4 500 sztuk – nasz udział w rynku Europy Zachodniej określić więc można na około 12%. Wartość ta wzrasta z roku na rok. Konsekwentny wzrost sprzedaży ilustruje poniższy diagram:

Przeładunki Konsekwentny wzrost sprzedarzy od 2008 do 2017

Wartość zamówień netto (€) w PROMStahl Niemcy. Opracowanie własne.

Po zdobyciu kontroli nad spółką PROJPRZEM przez Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A. i wprowadzeniu działań reorganizacyjnych, utworzono nowy dział handlu eksportowego, który znacznie rozszerzył zasięg terytorialny spółki, przejmując działania m.in. w takich krajach jak Rosja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Słowenia, Węgry, Słowacja, Czechy, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania i Irlandia.

155 (2)

Największe rynki z którymi nawiązano już współpracę to Węgry, Finlandia oraz Estonia. Spływają również pierwsze zamówienia z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Do największych sukcesów osiągniętych w tym krótkim okresie należy:

– współpraca z kilkoma dystrybutorami na Węgrzech, w tym ze znaczącym graczem na lokalnym rynku systemów przeładunkowych;

– wygrany projekt na dostawę doków do centrum logistycznego lidera branży spożywczej, firmy Lidl w Finlandii oraz współpraca ze znaczącym podmiotem na tym rynku;

– współpraca z dużym dystrybutorem estońskim.

Na rynku polskim w roku 2016 oddano do użytku 1,2 mln m2 nowych powierzchni magazynowych. Zakładając średnią ilość doków potrzebnych na takiej powierzchni oraz zapotrzebowanie nowych fabryk oraz remonty dotychczas eksploatowanych obiektów, nasz udział w rynku krajowym szacujemy na ok. 20%, przy sprzedanych 550 pomostach.

149

Przychody ze sprzedaży systemów przeładunkowych stanowiły w 2016 roku 75% całkowitej sprzedaży wykazanej w raporcie rocznym PROJPRZEM S.A., wynosząc prawie 92,5 mln zł. W połowie roku 2017 wartość zamówień samego działu exportu kształtuje się na poziomie wielkości sprzedaży w całym roku 2016. W roku 2017 planujemy więc znaczne zwiększenie poziomu sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wzrostom na rynku krajowym sprzyjają panujące trendy – w połowie roku 2017 roku, polski rynek magazynowy generujący popyt na systemy przeładunkowe, jest coraz bliżej kolejnego rekordu. Według raportu portalu Magazyny.pl, obserwowane w I kwartale bieżącego roku wysokie tempo rozwoju rynku przybrało na sile, przekładając się na zanotowany w II kwartale popyt brutto w wysokości 864 000 m², osiągając w całym pierwszym półroczu łącznie 1,72 miliona m². Był to najwyższy wynik odnotowany w historii rynku, zarówno pod względem popytu brutto jak i netto. Co ciekawe, popyt ten generowany był głównie dzięki nowym umowom oraz ekspansjom.

Popyt powierzchnie magazynowse

Popyt na powierzchnie magazynowe w Polsce. Diagram za: http://magazyny.pl/media/plugins/report_file/industrial_market_pulse_pl_H1_2017.pdf

PROJPRZEM S.A. z ponad 4-krotnym wzrostem zysku EBITDA w I półroczu 2017 r.
O synergiach, strategii i reorganizacji - rozmowa z Piotrem Szczeblewskim, Prezesem Zarządu PROJPRZEM S.A.