O działaniach reorganizacyjnych w spółce PROJPRZEM, synergiach w zarządzanych spółkach przemysłowych oraz pracach nad publikacją strategii spółki, opowiada Piotr Szczeblewski, Prezes Zarządu spółek PROJPRZEM S.A., Makrum Project Management S.A. oraz MODULO Parking Sp. z o.o.

900A0567

Piotr Szczeblewski podczas prezentacji spółki Projprzem inwestorom (Hotel Pod Orłem, 30.06.2017)

Jakie jest Pana dotychczasowe doświadczenie w przemyśle?

Już szósty rok kieruję spółką Makrum Project Management, zawodowo jednak jestem z tą spółką związany od ponad 12 lat. Pracowałem nad reorganizacją przemysłowego sektora Grupy Kapitałowej IMMOBILE, który obecnie stanowi stabilny, silny segment jej działalności. Doskonale poradziliśmy sobie również z kryzysem na rynku, związanym z cenami ropy. Aby zrekompensować zmniejszające się wpływy ze zleceń w podatnej na te zmiany branży offshore, skupiliśmy produkcję na rdzennych produktach własnych spółki, rozwoju ich oferty oraz produktach nowych, innowacyjnych. To było nasze lekarstwo na gorszą kondycję rynku.

Od minionego roku kieruję również spółką MODULO Parking, która jest producentem automatycznych systemów parkingowych. To doświadczenie nauczyło mnie  wiele o procesach wprowadzania nowego produktu na rynek, o zdobywaniu kolejnych rynków i budowie marki od podstaw.

Co ze swojego dotychczasowego doświadczenia wykorzysta Pan w kierowaniu spółką Projprzem?

Doświadczenie nabyte przy reorganizacji Makrum jest bardzo cenne przy reorganizacji spółki Projprzem. Proces ten rozpoczął się pod koniec minionego roku, zaraz po przejęciu kontroli w spółce przez Grupę Kapitałową IMMOBILE. Chcemy skoncentrować się na rozwoju najbardziej rentownego produktu Projrzem S.A., czyli systemów przeładunkowych. Obecnie ok. 80% ich sprzedaży stanowi sprzedaż na rynki zagraniczne, z czego zdecydowana większość to rynek niemiecki, gdzie jesteśmy jednym z głównych graczy.

Na jakich sektorach skupia się działalność Projprzem S.A.?

Działalność PROJPRZEM S.A. realizowana jest na czterech obszarach. Pierwszy z nich to produkcja konstrukcji stalowych, głównie dla energetyki, branży chemicznej oraz ochrony środowiska. Ten segment działalności zostanie niemal całkowicie wygaszony w przypadku finalizacji przedwstępnej umowy sprzedaży zakładu produkcyjnego w Sępólnie Krajeńskim. Sprzedaż tego zakładu nie wpłynie na obniżkę mocy produkcyjnych w pozostałych segmentach działalności.

Drugi segment działalności obejmuje budownictwo przemysłowe, czyli rdzenną działalność z której spółka się wywodzi i opiera obecnie na prawie 70-ciu latach biznesowego oraz technicznego doświadczenia. Jako Generalny Realizator Inwestycji firma buduje hale przemysłowe, magazynowe oraz obiekty handlowo-usługowe. Działalność tę zintensyfikowaliśmy w ostatnich miesiącach, powołując spółkę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. z oddziałami w Poznaniu i Bydgoszczy.

2013-05-17-502

Kolejnym, największym segmentem działalności jest sprzedaż systemów przeładunkowych, których produkcja i dystrybucja realizowana jest za pośrednictwem spółek zależnych – PROMStahl Polska Sp. z o.o. oraz PROMStahl GmbH.

W wyniku połączenia z Makrum Project Management, Projprzem rozpoczął produkcje wielu nowych produktów takich jak młyny, kruszarki, suszarnie, granulator destruktu asfaltowego czy automatyczne systemy parkingowe.

Jakie zaplecze produkcyjne posiada Projprzem?

Obecnie Projprzem dysponuje zakładem produkcyjnym w Koronowie, Sępólnie Krajeńskim i Bydgoszczy.

Zakład w Sępólnie zajmował się do tej pory jedynie produkcją nierentownych konstrukcji stalowych. W związku z powyższym zarząd Projprzem S.A. zdecydował się na sprzedaż tego zakładu. Sprzedaż tego zakładu nie wpłynie na obniżkę mocy produkcyjnych w pozostałych segmentach działalności. Celem na najbliższe czas jest zmniejszenie jednostkowych kosztów produkcji przy jednoczesnym wzroście mocy produkcyjnych. Odbędzie się to głównie dzięki outsourcingowi.

900A0635

Piotr Szczeblewski podczas oprowadzania inwestorów po koronowskiej fabryce Projprzemu (Dzień Inwestor, 1.07.2017)

Jakie korzyści dla obu spółek przyniesie przeniesienie Makrum Project Management w struktury Grupy Projprzem?

Po przejęciu przez Grupę Kapitałową IMMOBILE spółki Projprzem S.A. okazało się, że w jej strukturach brakuje wykwalifikowanej kadry inżynierskiej. Makrum Project Management od wielu lat dysponuje silną, sprawdzoną i doświadczoną kadrą project menagerów, na niej zdecydowaliśmy się więc oprzeć dalszy rozwój spółki Projprzem.

Ponadto widzimy wiele korzyści, zarówno przychodowych jak i kosztowych, wynikających z połączenia spółek. W spółce Projprzem S.A. jest nadal wiele do zrobienia w kwestii efektywności produkcji i rozwoju sprzedaży. Efektywność produkcji chcemy poprawić wykorzystując doświadczenie w reorganizacji produkcji Makrum. Outsourcing wielu procesów produkcyjnych pozwolił zarówno obniżyć koszty, jak i zwiększyć moce produkcyjne.

Jeśli chodzi zaś o synergie sprzedażowe pomiędzy spółkami, to skorzystamy z bardzo dobrej reputacji spółki Promstahl, zwłaszcza na rynku niemieckim. Na temtejszy rynek już udało się sprzedać pierwsze systemy parkingowe. Z kolei rozpoznawalność maszyn Makrum na rynkach polskim, skandynawskim i brytyjskim zapewni szybki rozwój sprzedaży systemów przeładunkowych na tamtejszych rynkach. Nowo pozyskani handlowcy już wygrali m.in. kontrakt z Lidlem na dostarczenie systemów przeładunkowych w Finlandii.

Jak wygląda konkurencja do oferowanych produktów na polskim rynku? Czy stawiacie na bycie pionierem?

Jeśli chodzi o systemy przeładunkowe to pozostajemy jedynym polskim producentem takich rozwiązań. Nasze systemy cieszą się bardzo dobrą opinią ze względu na wysoką jakość produktów. Podobnie jest z automatycznymi systemami parkingowymi MODULO, których produkcja odbywa się w naszej fabryce w Koronowie. Daje nam to przewagę w kraju ponieważ udostępniamy polską myśl technologiczną, polski serwis, jak i konkurencyjne do europejskich ceny.

prom1

A działalność za granicą?

PROMStahl, posiadający swój oddział w Hannoverze, jest wiodącą marką jeśli chodzi o systemy przeładunkowe w Niemczech. Ponadto produkty te sprzedaliśmy już w około 30 krajach na świecie. Podobnie jak maszyny Makrum, które pracują u klientów na kilku kontynentach.

Obecnie koncentrujemy się na dynamicznym wzroście sprzedaży systemów przeładunkowych i automatycznych systemów parkingowych w całej Europie. Chcemy, aby pozostałe europejskie rynki sprzedażą zbliżyły się do rynku niemieckiego.

Czy spółka planuje opublikować  w najbliższym czasie strategię rozwoju?

Jesteśmy w trakcie pracy nad szczegółową strategią rozwoju Grupy Projprzem. Powinna ona zostać opublikowana w okolicach czwartego kwartału bieżącego roku.

O Piotrze Szczeblewskim:

15Piotr Szczeblewski pełni funkcję prezesa zarządu PROJPRZEM S.A. od kwietnia 2017 roku.

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na kierunku Technologia i Budowa Maszyn oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Rachunkowość Zarządcza. Odbył szereg szkoleń, w tym program szkoleniowo-konsultingowy dla praktyków biznesu „Management 2000”. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich spółkach jak ZNTK Bydgoszcz, Ramech czy Elektromontaż, w ostatniej z nich pracując na rynku niemieckim.

W roku 2005 rozpoczął pracę w MAKRUM S.A., a następnie w jej spółkach zależnych. Od roku 2005 jako Project Manager, a w latach 2009 – 2012 jako Szef zespołu Project Managerów MAKRUM S.A. Od 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy MAKRUM Project Management Sp. z o.o. Od roku 2016 pełni również funkcję Prezesa Zarządu firmy MODULO Parking Sp. z o.o. 

 

PROJPRZEM/PROMStahl na polskim, europejskim i światowym rynku systemów przeładunkowych
Prezentacja Inwestorska PROJPRZEM S.A.