W dniu 06 maja 2020r. spółka zależna Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. zawarła umowę jako Generalny Wykonawca ze spółką PREH Car Connect Polska Sp. z o.o. jako Zamawiającym na realizację inwestycji budowlanej pn.: „Budowa hali produkcyjnej z budynkiem socjalno – biurowym, w tym rozbudowa i przebudowa zakładowych sieci i przyłączy: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowych, wodociągowych i elektrycznych, rozbudowa i przebudowa zakładowych dróg wewnętrznych i parkingu oraz budowa zjazdu w Siemianicach”.

Strony ustaliły termin odbioru końcowego przedmiotu umowy na dzień 30.11.2020r. Wartości wynagrodzenia umownego Generalnego Wykonawcy wynosi 13.518.036,24 zł netto. To kolejna umowa zwiększająca portfel zamówień segmentu budownictwa przemysłowego w 2020 roku.

“Rok bieżący rozpoczęliśmy z portfelem zamówień wypełniającym 80% przychodów osiągniętych w 2019 r. Przewidywany okres ich zakończenia to II/III kwartał 2020 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania trwają zaawansowane również rozmowy z inwestorami dotyczące rozpoczęcie realizacji kontraktów przewidzianych na II półrocze 2020 r.” – komentował Prezes Zarządu Projprzem Makrum, Piotr Szczeblewski, podczas kwietniowego czatu inwestorskiego.

Preh Car Connect GmbH jest wiodącym światowym graczem w zakresie systemów multimedialnych z siedzibą w Dreźnie. Firma zatrudnia ponad 1000 pracowników w 6 lokalizacjach na całym świecie. Główna siedziba firmy i centrum rozwoju znajdują się w Dreźnie, stolicy Saksonii. Innowacyjne produkty, dostosowane specjalnie do potrzeb klientów, są wytwarzane w certyfikowanym zakładzie w Obornikach. Firma ma inne biura partnerskie w Szanghaju, Tokio i Seulu. 

Młyn sitowy i kruszarka walcowa
Kwietniowy newsletter spółki PROJPRZEM MAKRUM