Kontynuujemy tworzenie newslettera Grupy PJP MAKRUM S.A. – comiesięcznych publikacji, informujących o najważniejszych wydarzeniach z życia spółki. Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy, chcąc budować nową, otwartą politykę informacyjną spółki oraz informować naszych obecnych i przyszłych akcjonariuszy o najważniejszych wydarzeniach z życia PJP MAKRUM S.A. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, a jeśli mają Państwo pytania dotyczące funkcjonowania PJP MAKRUM S.A., zachęcamy do kontaktu.

W październikowym newsletterze prezentujemy kolejne podcasty zrealizowane przez zarząd PJP Makrum – w tym miesiącu w towarzystwie osób zarządzających w dwóch spółkach zależnych rodziny PROMStahl – polskiej oraz niemieckiej. Piszemy także o wypłacie dywidendy i sukcesie w przetargu Baltic Pipe.

Promstahl Export: specyfika działania – podcast 05 PJP Makrum S.A.
Modulo Multi - nawet sześć pojazdów na jednym miejscu parkingowym! (video)