12 maja 2021 r., PJP Makrum S.A. w swoim raporcie bieżącym poinformowała o zawarciu dzień wcześniej przez jej spółkę zależną, Projprzem Budownictwo Sp. z o.o., kontraktu o wartości prawie 52,5 mln złotych. W jego ramach spółka wybuduje zakład produkcyjny firmy Aluplast w Nagradowicach.

projprzem budownictwo

Projprzem Budownictwo podpisał umowę ze spółką Aluplast Sp. z o.o. z siedzibą w Nagradowicach 11 maja. W jej ramach, zamawiający zlecił liderowi segmentu budownictwa przemysłowego PJP Makrum wykonanie zakładu produkcyjnego w miejscowości Nagradowice. Wartość wynagrodzenia wykonawcy strony ustaliły na kwotę 52.467.702,81 zł netto. Budowa obiektu ma zostać zrealizowana w terminie 12 miesięcy od daty przekazania przez zamawiającego dokumentacji technologicznej umożliwiającej zaprojektowanie obiektów.

Jest to już druga duża umowa Projprzem Budownictwo w ostatnim czasie. Miesiąc temu informowaliśmy o podpisaniu umowy z Projprzem Budownictwo jako generalnym wykonawcą, na realizację nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego Akademii Lecha Poznań we Wronkach, o wartości ponad 27 mln zł.

Projprzem Budownictwo to spółka z ponad 70-letnim doświadczeniem w budownictwie przemysłowym. Od 2017 roku działa w strukturach notowanych na warszawskiej GPW, Grupy Kapitałowej IMMOBILE i Grupy Przemysłowej PJP Makrum.

W minionym roku w segmencie budownictwa przemysłowego odnotowano bardzo dynamiczny, bo aż 94,4% wzrost sprzedaży (+89,1 mln PLN w stosunku do roku 2019). W związku z tak dynamicznym rozwojem, z początkiem kwietnia otwarty został czwarty oddział Projprzem Budownictwo. Obecnie znajdują się one w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu oraz Bydgoszczy. Rok 2021 r. spółka rozpoczęła z portfelem zamówień w wysokości 100 mln PLN, do realizacji w każdym z nadchodzących dwóch lat i kolejnymi, nowymi umowami w różnych fazach negocjacji.

– Obecnie dwa najważniejsze projekty, przy których pracujemy to budowa osiedla „Perfumiarnia” w Poznaniu (wartość kontraktu blisko 75 mln zł) oraz rozbudowa Tłoczni gazu w Odolanowie (wartość kontaktu ok. 85 mln zł) – powiedział Dariusz Paprzycki, prezes Projprzem Budownictwo. – Za nami również najbardziej złożony projekt pod względem technicznym, który mieliśmy okazję realizować, czyli rozbudowa zakładu produkcyjnego Bridgestone w Poznaniu.

PJP Makrum w vodcaście GK Immobile - omówienie wyników 1Q2021
Kwietniowy newsletter spółki PJP MAKRUM