Pierwsze tegoroczne wydanie magazynu branży drogowej Polskie Drogi, poświęciło sporo miejsca przypadającemu w tym roku 150-leciu marki MAKRUM i jej historycznym, jak i innowacyjnym produktom, w tym granulatorowi GDA, który jest rewolucją w procesie budowy dróg.

polskie drogi 1_2018

Kliknij aby powiększyć (źródło: Polskie Drogi nr 1(258)/2018

Magazyn przedstawił zarys 150-letniej historii Makrum oraz jej flagowe produkty. Wspomniał też o najbardziej ‘medialnych’ realizacjach – wielkich konstrukcjach o wadze nawet 200 ton, spektakularnych transportach wielkogabarytowych, bądź elementach wykonanych dla klientów znanych na całym świecie:

W ubiegłym roku firma swoje produkty dostarczyła w samo centrum Paryża: wyprodukowała 6 kół stalowych do windy na Wieży Eiffla. Na szczyt najsłynniejszej wieży na świecie można się więc dostać właśnie dzięki elementom napędowym dostarczonym przez bydgoską firmę. Takich międzynarodowych realizacji jest znacznie więcej.” – Polskie Drogi nr 1(258)/2018, “150 lat tradycji pozwala z odwagą patrzeć w przyszłość”

koło eiffla

Stalowe koło wieży Eiffla, Polskie Drogi nr 1(258)/2018

transport woda 2

Transport wielkogabarytowy Makrum rzeką Brdą

Polskie Drogi zwróciło też uwagę na jeden z najnowszych projektów spod szyldu Makrum – granulator destruktu asfaltowego GDA, będący odpowiedzią na wzrost znaczenia granulatu z procesie produkcji nowych mieszanek bitumicznych, ze względu na jego zalety ekologiczne, ekonomiczne oraz na ostatnie regulacje prawne, regulujące kwestie gospodarowania destruktem asfaltowym.

gda

Granulator GDA

Wydawnictwo Polskie Drogi wydało również Poradnik stosowania destruktu asfaltowego autorstwa Stanisława Styka oraz Ireneusza Strugały, będący kompendium wiedzy na temat procesu użycia tego materiału w procesie budowy dróg.

poradnik stosowania destruktu asfaltowego

Styczniowy newsletter spółki PROJPRZEM MAKRUM
Spotkanie ekspertów ‚Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym’