Kontynuujemy tworzenie newslettera Grupy PJP MAKRUM S.A. – comiesięcznych publikacji, informujących o najważniejszych wydarzeniach z życia spółki. Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy, chcąc budować nową, otwartą politykę informacyjną spółki oraz informować naszych obecnych i przyszłych akcjonariuszy o najważniejszych wydarzeniach z życia PJP MAKRUM S.A. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, a jeśli mają Państwo pytania dotyczące funkcjonowania PJP MAKRUM S.A., zachęcamy do kontaktu.

W lutowym newsletterze PJP Makrum prezentujemy aktualności i przybliżamy działalność kolejnych segmentów działalności naszej grupy przemysłowej. Zapraszamy do lektury!

Projprzem Budownictwo - rozmowa z Dariuszem Paprzyckim – vodcast Grupy Kapitałowej IMMOBILE
Platformy Modulo Stacker w Poznaniu - 154 systemy!