Wszystkim którzy jeszcze nie znają Grupy Przemysłowej PROJPRZEM MAKRUM S.A. przedstawiamy krótki informator, prezentujący najważniejsze dane oraz główne sektory operacyjne spółki – budownictwo przemysłowe, systemy przeładunkowe i parkingowe oraz maszyny krusząco-mielące. Zachęcamy do udostępniania – dbajmy o to aby jak największa ilość osób mogła poznać potencjał inwestycyjny PROJPRZEM MAKRUM.

Informacje finansowe prezentują dane ze sprawozdania spółki za rok obrotowy 2017. Po publikacji nowego sprawozdania za miniony rok, zadbamy o aktualizację materiałów informacyjnych spółki.

Finalizacja projektu PROMStahl w Lućmierzu
Spółka MODULO Parking zaprezentuje się po raz kolejny na Targach Budma