Do centrum logistycznego Rhenus, wiodącej europejskiej firmy świadczącej usługi logistyczne, spółka PROMStahl dostarczyła łącznie aż 64 pomosty typu PAT. 

Zakończony właśnie drugi etap realizacji dla firmy logistycznej Rhenus w Bolesławcu obejmował 18 pomostów PAT w specjalnym wykonaniu: kolorze RAL 9005 oraz obudowie ocynkowanej. Dwa z nich posiadają spersonalizowane wymiary 5000x2000x3300. Takie “wydłużone” pomosty stosowane są wtedy, kiedy klientowi zależy na wygodnym dojeździe dla wózków widłowych, a do przeładunku wykorzystywane są pojazdy dużo niższe lub dużo wyższe od poziomu doku. Oprócz pomostów, na stanowiskach przeładunkowych zamontowano kurtyny PMV, odboje sprężynowe PGS, naprowadzacze PEF, kasetony oznaczeniowe oraz lampy halogenowe LED. PROMStahl dostarczył również bramy dokowe oraz bramę wjazdową ISO 60.

Cały projekt, obejmujący również zakończony w 2016 roku etap I, to kilkaset urządzeń z logo PROMStahl: 64 pomosty przeładunkowe, tyle samo kurtyn uszczelniających, odbojów, naprowadzaczy, bram dokowych, kasetonów i lamp halogenowych. Oprócz tego do Rhenus Bolesławiec dostarczone zostały 4 bramy wjazdowe (drive-in) ISO 60. 

Firma Rheus jest wyspecjalizowanym i doświadczonym operatorem logistycznym, który projektuje i wdraża rozwiązania magazynowe dostosowane do potrzeb klientów. Grupa Rhenus posiada ponad 580 lokalizacji na całym świecie i zarządza złożonymi łańcuchami dostaw, zapewniając bogactwo usług na bardzo dynamicznie rosnącym rynku usług logistycznych.

Wzrostom na rynku krajowym sprzyjają panujące trendy – w połowie roku 2017 roku, polski rynek magazynowy generujący popyt na systemy przeładunkowe, jest coraz bliżej kolejnego rekordu. Według raportu portalu Magazyny.pl, obserwowane w I kwartale bieżącego roku wysokie tempo rozwoju rynku przybrało na sile, przekładając się na zanotowany w II kwartale popyt brutto w wysokości 864 000 m², osiągając w całym pierwszym półroczu łącznie 1,72 miliona m². Był to najwyższy wynik odnotowany w historii rynku, zarówno pod względem popytu brutto jak i netto. Co ciekawe, popyt ten generowany był głównie dzięki nowym umowom oraz ekspansjom. Sytuacja rynkowa jest doskonałym podłożem do zdynamizowania wzrostu przychodów segmentu systemów przeładunkowych Grupy PROJPRZEM MAKRUM w roku bieżącym i kolejnych.

MODULO Parking na konferencji Parkingi w Krakowie
Walne Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM podwyższa dywidendę