Prezentujemy dane opublikowane w sprawozdaniach finansowych za trzy kwartały roku 2019 spółek PROJPRZEM MAKRUM S.A. i Grupa Kapitałowa IMMOBILE w skróconej, edytowalnej formie pliku xlsx. Pogrupowane w interwałach rocznych i kwartalnych podstawowe dane liczbowe to punkt wyjścia dla tworzenia indywidualnych analiz i porównań spółki.

Arkusz kalkulacyjny z danymi finansowymi spółki, jest w giełdowym żargonie nazywany ‘spreadsheetem’ i coraz częściej wymieniany jest przez inwestorów jako pożyteczne narzędzie, dzięki któremu mają oni ułatwiony dostęp do analizy spółki – nie musząc kopiować danych z dokumentów sprawozdania, co jest często utrudnione przez format takich plików, mają swobodny dostęp do arkusza kalkulacyjnego, na który można nanosić, dowolnie kopiować i porównywać dane.

Pobierz arkusz z wybranymi danymi finansowymi i operacyjnymi spółki PROJPRZEM MAKRUM:

Spreadsheet PROJPRZEM MAKRUM S.A. 3Q2019

Pobierz arkusz z wybranymi danymi finansowymi i operacyjnymi spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE:

Spreadsheet GK IMMOBILE S.A. 3Q2019

Postępy inwestycji w zakładzie produkcyjnym w Koronowie
Granulator Destruktu Asfaltowego w wersji v4, został dostarczony do klienta