Czerwcowy newsletter spółki PJP MAKRUM

Czerwcowy newsletter spółki PJP MAKRUM

Kontynuujemy tworzenie newslettera Grupy PJP MAKRUM S.A. – comiesięcznych publikacji, informujących o najważniejszych wydarzeniach z życia spółki. Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy, chcąc budować nową, otwartą politykę informacyjną...
Kolejna wypłata dywidendy w PJP Makrum

Kolejna wypłata dywidendy w PJP Makrum

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PJP MAKRUM S.A., które zebrało się 28 czerwca 2021 roku, podjęło szereg uchwał, a wśród nich uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie łącznej 2.034.123,44 zł, tj. 0,34 złotych na jedną akcję. Wypłata nastąpić ma 12 października bieżącego...