Rok 2018 będzie wyjątkowym czasem dla PROJPRZEM MAKRUM S.A. Urodziny obchodzić będzie najstarsza marka Grupy – MAKRUM. Pochwalić się może ona prawie 150-letnią już historią swojej działalności. Z okazji tak imponującego jubileuszu, zapraszamy na cykl poświęcony działalności MAKRUM na przestrzeni lat, wzbogacony bogatą dokumentacją fotograficzną tego czasu.

podsumowanie

historia-zmian-logo2018Początki MAKRUM sięgają roku 1868, kiedy przemysłowiec Hermann Löhnert przy ul. Podolskiej w Bydgoszczy (ówczesnym Brombergu) zakłada warsztat remontowo-usługowy zajmujący się maszynami i urządzeniami rolniczymi. Około roku 1888 przedsiębiorstwo przeniosło się do zakładu przy ul. Dworcowej 13. Tej zmianie towarzyszyła również zmiana profilu produkcyjnego – zaczęto tu produkcję maszyn i urządzeń do mechanicznej przeróbki surowców mineralnych, m.in. młynów do przemiału cementu, rud metali i nawozów sztucznych oraz maszyn dla cukrowni i gorzelni. Produkcja ta oparta była na własnych, opatentowanych pomysłach, a produkty sprzedawano m.in. w wielu krajach Europy, Ameryce Południowej i Chinach. Pod koniec XIX w. zakład Löhnerta zatrudniał 240 robotników, którzy pracowali na bardzo dobrych, jak na ówczesne warunki, zasadach – m.in. objęci zostali opieką socjalną i otrzymali od właściciela książeczki oszczędnościowe na łączną sumę 10 tys. marek.

artykul_400x600.indd

W 1899 przy udziale Ostbank für Handel und Gewerbe z Poznania, firmę przekształcono w spółkę akcyjną. W firmie, funkcjonującej wtedy pod nazwą „Bromberger Maschinenfabrik H. Löhnert AG, Bromberg”, Herman Löhnert pełnił rolę dyrektora oraz członka zarządu.

Lata 1911-1913 , Hala z szyldem Hermann Löhnert

Lata 1911-1913 , Hala z szyldem Hermann Löhnert

Na początku XX w. Löhnert zakupił teren na wschodnim obrzeżu ówczesnej Bydgoszczy przy ul. Leśnej,  z przeznaczeniem na rozbudowę zakładu. W tamtym czasie, nazywanym „złotym wiekiem’ firmy, powstał tu budynek administracyjny i zaplecze techniczne, m.in. hala obróbki mechanicznej i montażu, blacharnia, kotlarnia, kuźnia, odlewnia żeliwa, siłownia z turbiną parową, stolarnia i narzędziownia oraz bocznica kolejowa doprowadzona od linii Warszawsko-Bydgoskiej. Fabryka z tradycyjną nazwą „Kugelfallmühle von Hermann Löhnert Bromberg” zatrudniała już przeszło 800 osób. Był to drugi pod względem wielkości zakład przemysłowy Bydgoszczy.

Makrum_SA_827071_Fotopolska-Eu

Fabryka Maszyn Lohnerta, źródło: Fotopolska.Eu

W okresie międzywojennym większość niemieckich pracowników fabryki opuściła kraj. Zmieniła się więc struktura zatrudnienia i dominować zaczęli polscy pracownicy. Pracowało tu ok. 540 osób, fabryka dysponowała mieszanym, niemiecko-polskim kapitałem, a jej asortyment cały czas się powiększał.

1913 , Neuere Bauwerke und Bauten in Bromberg Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

1913 , Neuere Bauwerke und Bauten in Bromberg Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Wielki kryzys lat 1929-1935 odbił się jednak i na działalności fabryki – zredukowała ona do minimum zarówno produkcję, jak i liczbę pracowników. W efekcie, w 1935 roku wypracowano zaledwie 2,5% obrotów w stosunku do roku 1929. W kwietniu 1932 fabryka zgłosiła upadłość. Pozostała w niej do końca 1938.

skan20180125114352_001

Czytaj kolejne części:

część 2: od wojny po transformację w dużego importera

– część 3: powstanie Grupy PROJPRZEM MAKRUM S.A.

Pierwszy dzień parkingów MODULO na Targach Budma
Realizacja młyna rurowego MAKRUM